คู่มือวัยทีน   หมวด:
34023
 
เรื่องเล่า : สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663
(คลิก: 12,977)
 
34022
 
คุมกำเนิดหลังท้องไม่พร้อม มีความสำคัญ
(คลิก: 5,935)
34021
 
การดูแลหลังยุติการตั้งครรภ์
(คลิก: 3,673)
 
34020
 
ยุติการตั้งครรภ์ ถือว่าบาปหรือไม่
(คลิก: 10,484)
34019
 
ยุติการตั้งครรภ์ ปลอดภัยหรือไม่?
(คลิก: 3,859)
 
34018
 
ยุติการตั้งครรภ์ ผิดกฎหมายหรือไม่?
(คลิก: 5,086)
34017
 
ข้อควรรู้ เมื่อเข้ารับบริการสุขภาพ
(คลิก: 3,184)
 
34016
 
เมื่อทางเลือกคือ “ยุติการตั้งครรภ์”
(คลิก: 90,416)
34015
 
“บ้านพักรอคลอด” อีกเลือกเมื่อเกิดวิกฤตท้องไม่พร้อม
(คลิก: 4,101)
 
34014
 
การดูแลระหว่างท้องและหลังคลอด
(คลิก: 1,742)
34013
 
เมื่อทางเลือกคือ “ท้องต่อ”
(คลิก: 1,302)
 
34012
 
ทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม
(คลิก: 4,008)
34011
 
หากพบว่า “ท้อง” ต้องรู้อายุครรภ์
(คลิก: 1,884)
 
34010
 
หลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ทำอย่างไร
(คลิก: 4,300)
34009
 
ทำไมจึงท้องได้ทั้งๆ ที่ยังคุมกำเนิด?
(คลิก: 8,305)
 
34008
 
1663 สายปรึกษาทางเลือก..ที่เข้าใจผู้หญิงท้องไม่พร้อม
(คลิก: 13,227)
34007
 
บริการปรึกษาทางเลือก คืออะไร?
(คลิก: 1,836)
 
34006
 
เมื่อท้องไม่พร้อม ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือก?
(คลิก: 2,054)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32544206