สาระจากงานประชุม-กิจกรรม   หมวด:
60050
 
การประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษา 34 จังหวัด
วันที่ 14-15 มกราคม 2558 ณ TK Palace
[19 มกราคม 2558]   
(คลิก: 1,822 / ความคิดเห็น: 0)
40005
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การรายงานข่าวเรื่องเพศของเยาวชน"
1 มิถุนายน 2551
คุ้มหม่อมไฉไล จ.นครปฐม
[1 มิถุนายน 2551]   
(คลิก: 15,381 / ความคิดเห็น: 0)
 
40003
 
สัมมนาเรื่องการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development)
17 - 20 มีนาคม 2551
โรงแรมเฟิส์ท กรุงเทพฯ
[17 มีนาคม 2551]   
(คลิก: 5,812 / ความคิดเห็น: 0)
40004
 
สัมมนาเรื่องเพศวิถี และการปรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
17 - 21 มีนาคม 2551
โรงแรมเฟิส์ท กรุงเทพฯ
[17 มีนาคม 2551]   
(คลิก: 2,238 / ความคิดเห็น: 0)
 
40002
 
สัมมนาเรื่องเพศวิถี และการปรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ รอบที่ 1
5 - 9 พฤศจิกายน 2550
จัดโดย สำนักงานบริหารงานกองทุนโลกฯ
[5 พฤศจิกายน 2550]   
(คลิก: 2,674 / ความคิดเห็น: 0)
40001
 
การสัมมนา Master Trainers (MT)
8 - 9 สิงหาคม 2548
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
[8 สิงหาคม 2548]   
(คลิก: 2,151 / ความคิดเห็น: 0)
   
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34880343