หนังสือแนะนำ
คุกกับคน : อำนาจและการต่อต้านขัดขืน
ชื่อหนังสือ: คุกกับคน : อำนาจและการต่อต้านขัดขืน
ผู้เขียน: สายพิณ ศุพุทธมงคล
จัดพิมพ์โดย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ราคา: 230 บาท
ISBN: 978-974-5718-39-5

 

       “คุก” พื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากสังคมภายนอก ทำให้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในนั้นดูจะเป็นเรื่องราวที่น้อยคนในสังคมภายนอกจะได้รับรู้ รู้จัก หรือเข้าถึงเรื่องราวต่างๆ ในนั้น ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในคุกจึงเป็นภาพที่เลือนลาง และเขาเหล่านั้นถูกมองในฐานะ “ผู้กระทำผิด” อย่างไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่ในคุกชาย หรือคุกหญิง

       “คุกกับคน : อำนาจและการต่อต้านขัดขืน” คือหนังสือที่เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ ของ สายพิณ ศุพุทธมงคล ที่เป็นงานวิจัยในสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ดูจะเป็นงานเขียนชิ้นแรกๆ ที่เผยให้เห็นความซับซ้อนและแตกต่างหลากหลายของชีวิตใน “คุกหญิง” หรือ “ทัณฑสถานหญิงกลาง”

       จากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม สายพิณ ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของบรรดา “ผู้หญิง” ที่อาศัยอยู่ภายใต้พื้นที่ของทัณฑสถานหญิงกลาง เรื่องราวของพวกเธอแสดงภาพให้ผู้อ่านเข้าใจถึง “ชีวิต” ที่แม้จะห้อมล้อมไปด้วยการใช้อำนาจในรูปแบบต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยการต่อต้าน/ขัดขืนจากอำนาจที่เคร่งครัดเหล่านั้น และมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป อาทิ การทำงานให้ “หลวง” เพื่อต่อรองการใช้ชีวิตกับผู้คุม หรือการร่วมมือกันแอบฝืนกฎเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น

      นอกจากนี้ชีวิตในทัณฑสถานหญิงยังมีการสร้างครอบครัวจำลอง (พ่อ – แม่ -ลูก) ระหว่างผู้หญิงที่อยู่ร่วม “บ้าน” หรือพื้นที่เดียวกันด้วย ซึ่งมองได้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้พวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือสิ้นหวังกับชีวิตจนเกินไป

       แม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือเชิงวิชาการ หากแต่เรื่องราวและวิธีการถ่ายทอดของผู้เขียนทำให้ผู้อ่านได้เห็นแง่มุมเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความรู้ในพื้นที่ที่ตัดขาดกับสังคมภายนอก และเต็มไปด้วยการใช้อำนาจ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
โฟกัสทีชอบโฟกัส    จากที
โฟกัส
(2 เมษายน 2556  เวลา 16:29:08)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35532635