เคล็ดไม่ลับเพื่อสุขภาพ
มองโลกแง่ดีช่วยสร้างสุข

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา การสร้างความสุขให้กับตนเอง เป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้เกิดความสบายใจ เพราะการคาดหวังความสุขที่เกิดจากปัจจัยภายนอกอาจทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ ง่าย

การมองโลกในแง่ดีเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างความสุขให้ กับตัวเราได้ ไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จในการกระทำของตนเอง การได้ช่วยเหลือผู้อื่น การมองหาสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เราพบเจอ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้แม้เป็นเรื่องเล็กๆ แต่ก็สามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเรา โดยไม่ต้องพึ่งพาความสุขจากความคาดหวังภายนอกที่อาจไม่เป็นดังที่เราต้องการ

การมองโลกในแง่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรพัฒนาให้เกิดขึ้นเพราะจะช่วยให้เรารู้สึกดี มีความสุข มีความคิดและจิตใจที่ดีทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น และจะช่วยให้เราสามารถนำแง่คิดหรือสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาตัวเราได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35532670