ทายใจ
ทายใจจากธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ทายนิสัยจากธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม :: ธาตุดิน
เดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน :: ธาตุน้ำ
เดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน :: ธาตุลม
เดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม :: ธาตุไฟ
 
     
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34581255