ก้าวย่างชวนรู้
ข้อสอบ O-NET การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ
Rating: 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  คงต้องพัฒนาตนเองกันยกใหญ่ ....  ก็การศึกษาไทยยังเป็นอย่างนี้ ... แล้วประเทศชาติจะเป็นอย่างไร...ขอบคุณนักข่าว สื่อมวลชน
Todsapol Wongnet
(17 มีนาคม 2555  เวลา 22:33:55)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34580724