หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
Rating: 

          หลักสูตร “Love, Life and HIV” พัฒนาและจัดทำโดย IPPFสามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกับต่อผู้ติดเชื้อ HIV ลดการรังเกียจ ตีตรา และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ เห็นอกเห็นใจ

คุณไม่มี PDF plugin สำหรับบราวเซอร์นี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยตรงตาม link ด้านล่าง

111
 
ดาวน์โหลด:
LoveLifeHIVdvdBooklet
(ขนาดไฟล์: 908.3 KB / โหลด: 922)
LoveLifeHIVhandouts
(ขนาดไฟล์: 671.4 KB / โหลด: 926)
LoveLifeHIV
(ขนาดไฟล์: 414.1 KB / โหลด: 735)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34876443