หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
พัฒนาและจัดทำโดย IPPF      
Rating: 

          หลักสูตร “Love, Life and HIV” พัฒนาและจัดทำโดย IPPFสามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกับต่อผู้ติดเชื้อ HIV ลดการรังเกียจ ตีตรา และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ เห็นอกเห็นใจ

คุณไม่มี PDF plugin สำหรับบราวเซอร์นี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยตรงตาม link ด้านล่าง

ดาวน์โหลด:
LoveLifeHIVdvdBooklet
(ขนาดไฟล์: 908.3 KB / โหลด: 984)
LoveLifeHIVhandouts
(ขนาดไฟล์: 671.4 KB / โหลด: 981)
LoveLifeHIV
(ขนาดไฟล์: 414.1 KB / โหลด: 796)
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่  1

รอฉบับภาษาไทยค่ะ
วารุณี ศโรภาส   (20 ตุลาคม 2560  เวลา 19:34:23)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36852769