เทคนิคการจัดการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีง่ายๆ
Rating: 

         การใช้เทคโนโลยีการสอนจะช่วยให้ครูสามารถประเมินการรับรู้หรือการเรียนรู้ของผู้เรียน และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วตรงจุดมากขึ้น โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SMART Response เชื่อมต่อกับจอ LCD และให้ผู้เรียนได้คลิกตอบคำถามที่ครูเตรียมไว้ล่วงหน้า และเมื่อผลคะแนนปรากฏขึ้นครูก็จะทราบว่า ผู้เรียนไม่เข้าใจเรื่องอะไร และต้องอธิบายเพิ่มเติมตรงไหน

ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35532608