ฅ.ฅนก้าวย่าง : คนทำงานและคนรอบข้างโครงการ
แนวทางการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา
Teenpath.tv      

 

 

"แนวทางการขับเคลื่อนงาน
เพศวิถีศึกษาในจังหวัด

โดยคณะทำงานเพศวิถีศึกษา ๔๓ จังหวัด"

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่  1

ขอบพระคุณแทนเยาวชนค่ะ  ขอให้ทุกท่านก้าวย่างอย่างมั่นคง  ดิฉันมั่นใจว่ามาถูกทาง
กุสุมา  มีศิลป์   (21 มีนาคม 2556  เวลา 09:23:27)
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

จาก*
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38542193