ข่าวโครงการ
วัยรุ่นลำปางเฮ ประเดิม โครงการ “รักเป็นปลอดภัย” Young love ก่อนเดินสายสัญจรทั่วประเทศอีก ๑๑ จังหวัด
   

        นับเป็นครั้งแรกที่ภาคสื่อมวลชน ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดการรณรงค์สัญจรโครงการ     “Young love รักเป็น ปลอดภัย” เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่อยากเห็นสถิติแม่วัยใส “ท้องไม่พร้อม” ลดลง โดยเริ่มจากทัศนคติที่ดี ความเข้าใจในสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น เปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยโครงการจะสัญจรไปจัดกิจกรรมตามสถานศึกษาใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก ตรัง  นครศรีธรรมราช ชลบุรี เพชรบุรี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ และลพบุรี    เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชน อายุระหว่าง ๑๒-๒๔ ปี ให้ได้รับความรู้และความสนุกสนานตลอด ๓ ชั่วโมง (๙.๐๐-๑๑.๐๐น) สถานที่แรกที่เพิ่งจัดงานผ่านไป คือ โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย จ.ลำปาง  ที่มีเยาวชนเข้าร่วมกว่าพันคนจาก ๑๐ สถานศึกษา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายนที่ผ่านมา (ติดตามตารางการเดินสายสัญจรรอบต่อไปได้ที่ www.lovecarestation.com)

        ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาจาก นพ.สุกมล  วิภาวีพลกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบข้อสงสัยเรื่องเพศ ความรัก และความสัมพันธ์ของวัยรุ่น มีแม่วัยใสมาเปิดใจเล่าชีวิตจากการมีลูกในวัยรุ่น ละครเวที เกมต่างๆ ซึ่งการเดินสายสัญจรในรอบต่อๆ ไป  กิจกรรมเสวนาจะมีเนื้อหาที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีในเรื่องเพศในหลายประเด็น เช่น “เรื่องเพศ”คุยได้ในบ้าน เด็กท้องควรได้เรียนต่อ (โดยไม่ตีตรา) สนับสนุนการสอน“เพศวิถีศึกษา” ตามช่วงวัย การที่ “เพศศึกษา” ไม่ใช่แค่เรื่อง “เพศสัมพันธ์” อย่างเดียว การส่งเสริมความรู้ด้านการคุมกำเนิด วิธีใช้ถุงยางอนามัย ใช้ยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง รวมถึงการไม่ตีกรอบความรักของวัยรุ่น แต่ช่วยทำให้รู้สึกถึง “รักเป็น” ควร “ปลอดภัย” เปิดทางให้ผู้ชายมีบทบาทรับผิดชอบเมื่อมีรักด้วย ฯลฯ โดยหวังว่า โครงการ Young love รักเป็น ปลอดภัย กับการสัญจรเดินสายใน ๑๒ จังหวัดนี้ จะช่วยให้ทุกคนตระหนักปัญหา เข้าใจ และพร้อมจะเดินหน้าสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ไปด้วยกัน

        ผู้สนับสนุนโครงการ Young love “รักเป็นปลอดภัย”  ได้แก่ สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสร้างความเข้าใจเพื่อสุขภาพผู้หญิง รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 องค์การแพธ โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ กองทุนโลก และกองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร (UNFPA)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่  2

มีประโยชน์มากเลย   อยากให้มาจัดที่โรงเรียนบ้างจังเลยคะ  
คุณครูกาญจนา    มูลสิงห์    (17 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 10:10:54)

ความคิดเห็นที่  1

โครงการนี้มีประโยชน์มากๆค่ะ
Orawan khamdang   (29 สิงหาคม 2556  เวลา 10:42:14)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36852771