คู่มือวัยทีน : เมื่อท้องไม่พร้อม
เมื่อทางเลือกคือ “ท้องต่อ”

เมื่อท้อง..ไม่พร้อมและตัดสินใจท้องต่อ ผู้หญิงส่วนใหญ่พบความรู้สึกกดดันจากการต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของตนเองตามลำพัง ในสภาวะที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยเนื่องจากการตั้งครรภ์ ต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองอย่างโดดเดี่ยวทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการไม่ได้รับการยอมรับจาก ครอบครัว หรือชุมชน ของตนเองรวมถึงจากการถูกสังคมคาดหวังว่าเมื่อคลอดแล้ว ผู้หญิงที่ประสบปัญหาจะต้องไม่ทอดทิ้งลูกที่เกิดออกมา แต่จะเป็นแม่ผู้รับผิดชอบดูแลให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่ง อาจเป็นความคาดหวังที่เกินกว่าความสามารถของผู้หญิงที่จะสามารถทำได้อย่างมีคุณภาพ เพียงลำพัง

ในขณะที่ “ผู้ชาย” ที่เป็นผู้ร่วมก่อปัญหากลับไม่ถูกถามถึง ไม่ถูกตีตรา ไม่ถูกต่อว่าจากสังคม และสามารถดำรงอยู่ในสังคม โดยไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

การตัดสินใจท้องต่อ เราจึงต้องบอกกับตัวเองว่า เราต้องเข้มแข็งและพร้อมพัฒนาวุฒิภาวะของตัวเองให้รองรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมๆ กับการวางแผนให้ชัดเจนว่า เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรในระหว่างตั้งท้อง? คลอด และจะหาเลี้ยง ดูแลเด็กในระยะยาวได้อย่างไร?

 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35532651