ข่าวโครงการ
โครงการ  “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ร่วมแถลงความสำเร็จจากการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The power of Humen Energy

โครงการ “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” ร่วมแถลงความสำเร็จในการเปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้ในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34580968