ข่าวโครงการ
ครูโครงการก้าวย่างฯ กรุงเทพฯ รวมตัวก่อตั้ง “สมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย)” หวังขยายงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ
   

          เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. นางกฤติกา โภคากร นายกสมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย) กล่าวว่า สมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ ก่อตั้งเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจที่ต้องการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาอย่างเป็นระบบ ประกอบกับได้ตระหนักว่าหากสิ้นสุดโครงการก้าวย่างฯ ลงในปีนี้ ก็ควรมีกลุ่มคนที่ทำงานเพศวิถีศึกษาอยู่ ซึ่งในการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษานั้น ครูเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ครูจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการทำงาน แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการรวมตัวกันของครูมาก่อน ครูต่างคนต่างสอน การขับเคลื่อนวิชาเพศวิถีศึกษาจึงยังล่าช้าและเข้าไม่ถึงโครงสร้าง ดังนั้นเชื่อว่าหากมีการร่วมมือกันของครูผู้สอนก็น่าจะเกิดการทำงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น


         “เราทำงานเรื่องเพศมา ๑๐ ปีแล้ว ปัญหาเรื่องเพศของวัยรุ่นต่างๆ ยิ่งกลายเป็นยิ่งเยอะ เพราะแต่ละคนไม่ได้จับมือกัน ซึ่งหากมีสมาคมครูขึ้น ตรงไหนที่ครูขาดไปก็สามารถช่วยกันเติมให้เต็มได้” นางกฤติกากล่าว


          นายกสมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ กล่าวต่อว่า สมาคมมีเป้าหมายร่วมมือกับครูเพศวิถีศึกษาทั่วประเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยจะพยายามผลักดันให้วิชาเพศวิถีศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้ ทั้งนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้การทำงานของสมาคมคือ การแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ระหว่างครูผู้สอน การเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับครูหรือโรงเรียนที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมที่เพิ่งผ่านมาคือการร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์จัดค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนใส่ใจสุขภาวะทางเพศ เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน


        นางวรารัตน์ ค้ามาก เหรัญญิกสมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ กล่าวถึงการดำเนินงานของสมาคมขณะนี้ว่า ตอนนี้ทางสมาคมกำลังเร่งรับสมัครสมาชิกครูจากทั่วประเทศเพื่อระดมทุนจากค่าสมัครสมาชิกและค่าบำรุงเพื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ซึ่งการมีงบประมาณจะช่วยให้การดำเนินงานของสมาคมชัดเจนขึ้น โดยปัจจุบันมีผู้สมัครสมาชิกแล้วจำนวน ๓๐ คน


          สำหรับครูที่สนใจสมัครสมาชิกของสมาคมสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/ttase หรือค้นหาด้วยชื่อ “สมาคมครูเพศวิถีศึกษาประเทศไทย” โดยเสียค่าสมาชิก๑๐๐ บาท และค่าบำรุงปีละ ๑๐๐ บาท นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์เฟซบุ๊กดังกล่าวยังนำเสนอข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาคมอีกด้วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่  1

เชิญเพื่อนครูหรือนักวิชาการศึกษาที่สนใจประเด็นเพศวิถีศึกษา มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และสมัครเข้าเป้นสมาชิกกันได้ทุกพื้นที่ค่ะ ฝากกระจายข่าวกันให้สมาคมครูด้วยนะคะครูบา อาจารย์ นักวิชาการทุกท่านค่ะ
กฤติกา  โภคากร   (27 กรกฎาคม 2557  เวลา 22:33:38)
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

จาก*
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38542271