สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
การประชุมวิชาการ “เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน” ภาคใต้
“เพศวิถีศึกษา กับ การเรียนรู้และทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
ข้อคิดดีมากครับ ทั้งผู้ปกครอง ครู เด็ก ๆ ต้องเข้าใจ
ต้องส่งให้ฟัง และศึกษา
ศิริชัย
(5 ตุลาคม 2556  เวลา 16:58:51)
ความคิดเห็นที่ 1
ผู้ดำเนินรายการคือครูชมค่ะ (ชวนชม  ลิ่มทอง MTคนเก่งจบเอกช่างไฟฟ้าแต่หลงไหลเรื่องเพศหัวปักหัวปำ) ครูขวัญติดภาระกิจห้องอื่น
ครูขวัญ
(18 กันยายน 2556  เวลา 15:14:46)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38542232