แนะนำเว็บไซต์
เครือข่ายเยาวชน
กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม
การรวมตัวกันของคนทำงานภาคสังคม ในนาม'กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม'
กลุ่มเยาวชนข้าวต้มมัด
กลุ่มเยาวชนซึ่งได้รวมตัวกันทำกิจกรรมในจังหวัดราชบุรีและนครปฐม
กลุ่มเยาวชนลูกเหรียง
การรวมตัวของเด็กและเยาวชนที่ทำงานประเด็นเอดส์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
เครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคเหนือฯ
เครือข่ายเด็กและเยาวชนซึ่งรวมตัวกันทำงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ทีวายเอพี ฟาวเดชั่น
เป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
Queer Films Project
Queer Films Project ภาพยนตร์ฅนนอก
เลสล่า
เว็บไซต์ของกลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง เพื่อเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกลุ่ม
ศูนย์สุขภาพชาย Mplus+
โครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ โครงการต้นแบบเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพชีวิตทางเพศ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
องค์กรฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
สะพาน
ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการสร้างความเข้าใจในประเด็น คนรักเพศเดียวกัน...
องค์กรบางกอกเรนโบว์
เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เครือข่ายด้านเอดส์
กลุ่มโรคเอดส์
กลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย รู้จักกับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯทั่วประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวงานด้านเอดส์ งานเข้าถึงการรักษา
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
รวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับเอดส์ รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิจกรรมแก้ปัญหาเอดส์
ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
เป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ในระยะสุดท้ายและผู้ได้รับเชื้อเอชไอวี
 
หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอินเตอร์เน็ตสีขาว
เว็บไซต์ของโครงการอินเตอร์เน็ตสีขาว สนับสนุนนโดย สสส.
โทรทัศน์ครู
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชาไท
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
เว็บไซต์ทักษะชีวิต (Life skills)
เว็บไซต์ทักษะชีวิต (Life skills) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สพท.กทม.เขต 3
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
Ungkrit.com
ทุกคนจะได้พัฒนาทักษะ การเรียนภาษาอังกฤษ ภายใต้สื่อรูปแบบต่างๆ
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35821328