คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 6,505 / ความคิดเห็น: 2)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 5,297 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
เซ็กส์ในสื่อสาธารณะของประเทศสวีเดน
 วันที่: 13 มิถุนายน 2555     (คลิก: 3,389 / ความคิดเห็น: 1)
..ทัศนคติของผู้ใหญ่มีต่อเรื่องเพศของวัยรุ่นมีผลต่อการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น..
 
Rating: 
รายละเอียด>
มีการเข้าชมล่าสุด
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
(คลิก: 5,624 / ความคิดเห็น: 0)
 
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
(คลิก: 5,297 / ความคิดเห็น: 3)
 
วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑
(คลิก: 2,020 / ความคิดเห็น: 1)
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 6,082 / ความคิดเห็น: 0)
 
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
(คลิก: 3,740 / ความคิดเห็น: 1)
 
แนะนำไอเดียโรงเรียนสตูดิโอ
(คลิก: 5,338 / ความคิดเห็น: 4)
ข้อสอบ O-NET การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ
(คลิก: 2,723 / ความคิดเห็น: 1)
 
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 3,673 / ความคิดเห็น: 5)
 
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(คลิก: 4,032 / ความคิดเห็น: 5)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38542183