คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 3,175 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 5,381 / ความคิดเห็น: 2)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 4,639 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
(คลิก: 3,949 / ความคิดเห็น: 0)
 
Our right to be protected from violence
(คลิก: 5,595 / ความคิดเห็น: 0)
 
วาทกรรม “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย
(คลิก: 6,242 / ความคิดเห็น: 0)
แนะนำไอเดียโรงเรียนสตูดิโอ
(คลิก: 4,270 / ความคิดเห็น: 4)
 
การออกแบบการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล
(คลิก: 1,744 / ความคิดเห็น: 1)
 
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 3,211 / ความคิดเห็น: 5)
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 4,750 / ความคิดเห็น: 0)
 
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
(คลิก: 5,381 / ความคิดเห็น: 2)
 
สรุปสภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชน ในรอบปี พ.ศ. 2554 - 2555
(คลิก: 1,813 / ความคิดเห็น: 2)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34570167