คลังข้อมูลวิชาการ
 
  ได้รับการโหวตสูงสุด
Sexuality education in Thailand: how far do we need to go?
 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556     (คลิก: 3,032 / ความคิดเห็น: 1)
 
Rating: 
รายละเอียด>
10 ตัวช่วย  เมื่อต้องเป็น  “กระบวนกร”  นำกระบวนการ
 วันที่: 21 ธันวาคม 2555     (คลิก: 5,038 / ความคิดเห็น: 2)
 
Rating: 
รายละเอียด>
รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมิติเพื่อการพัฒนา
 วันที่: 2 ตุลาคม 2555     (คลิก: 4,471 / ความคิดเห็น: 3)
 
Rating: 
รายละเอียด>
  มีการเข้าชมล่าสุด
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีง่ายๆ
(คลิก: 2,192 / ความคิดเห็น: 1)
 
The Thesis วิทยานิพนธ์ พลิกแผ่นดิน | เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
เรื่องเพศ...กับวัยรุ่นไทย
(คลิก: 3,476 / ความคิดเห็น: 0)
 
Our right to be protected from violence
(คลิก: 5,401 / ความคิดเห็น: 0)
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ
(คลิก: 4,613 / ความคิดเห็น: 1)
 
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้จากบทความ
(คลิก: 4,451 / ความคิดเห็น: 0)
 
ตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้
(คลิก: 3,097 / ความคิดเห็น: 5)
การวิจัยและประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์
(คลิก: 1,403 / ความคิดเห็น: 0)
 
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
(คลิก: 2,556 / ความคิดเห็น: 0)
 
ตัวอย่างการสอนเพื่อสร้างคอนเซ็ป คำว่า popular culture
(คลิก: 1,976 / ความคิดเห็น: 2)
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32836490