00015
 
หนึ่งวันของชีวิต+
เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีมักถูก  “ห้าม”  ไม่ให้ใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนอื่นๆ ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ติดเชื้อจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน  แล้ว  “ข้อเท็จจริง”  ล่ะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า  ตามไปดูการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก 4 คนนี้แล้วจะรู้ว่าเด็กๆ เหล่านี้ไม่มีอะไรต่างจากเด็กคนอื่นเลย
(คลิก: 6,151 / ความคิดเห็น: 3)
00014
 
สุขกับก้าวใหม่ของชีวิต
จากการถูกมองว่าไร้ค่า  น่ารังเกียจ  เพราะติดเชื้อเอชไอวี  “ประมวล”  ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเอชไอวีไม่ได้ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์  ด้วยการทำงานให้ความรู้เรื่องเอดส์จนชุมชนให้การยอมรับและยกนิ้วให้เธอเป็นหมอตีนเปล่าประจำหมู่บ้าน
(คลิก: 4,857 / ความคิดเห็น: 2)