หมวด:
30005
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 5 "วัยรุ่น เซ็กส์ และแฟชั่น"
26 สิงหาคม 2549
ห้องเจริญศรี ๒-๓ ชั้น ๓ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อุดรธานี
[26 สิงหาคม 2549]   
(คลิก: 13,927 / ความคิดเห็น: 0)
30004
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 4 "เมื่อนักเรียนจะขายถุงยาง"
7 กุมภาพันธ์ 2549
ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมเฟิร์สท์ กรุงเทพฯ
[7 กุมภาพันธ์ 2549]   
(คลิก: 3,559 / ความคิดเห็น: 0)
30003
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 3 "เรื่องธรรมดาของเรา"
1 มิถุนายน 2548
โรงภาพยนตร์ The House Rama – RCA
[1 มิถุนายน 2548]   
(คลิก: 2,890 / ความคิดเห็น: 0)
30002
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 2 "ผู้ใหญ่ในชีวิตเด็ก"
31 มีนาคม 2548
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
[31 มีนาคม 2548]   
(คลิก: 3,005 / ความคิดเห็น: 0)
30001
 
งานสังวาสเสวนา ครั้งที่ 1 "เรื่องเพศ เรื่องเรา"
28 - 29 มกราคม 2548
โรงแรมเฟิร์สท์ กรุงเทพฯ
[28 มกราคม 2548]   
(คลิก: 2,935 / ความคิดเห็น: 0)