หมวด:
60048
 
การประชุมวิชาการ “เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน” ภาคใต้
“เพศวิถีศึกษา กับ การเรียนรู้และทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
[5 กันยายน 2556]   
(คลิก: 13,435 / ความคิดเห็น: 2)
60047
 
การประชุมวิชาการ “เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน” ภาคเหนือ
“เพศวิถีศึกษา กับ การเรียนรู้และทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
[22 สิงหาคม 2556]   
(คลิก: 8,207 / ความคิดเห็น: 1)
60046
 
การประชุมวิชาการ “เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน” ภาคกลาง
“เพศวิถีศึกษา กับ การเรียนรู้และทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องเพชร-ไพลิน บอลลูม ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ซอยสุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ
[1 สิงหาคม 2556]   
(คลิก: 12,925 / ความคิดเห็น: 14)
60045
 
เวทีวิชาการ "เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน" ภาคอีสาน
เพศวิถีศึกษา กับการเรียนรู้ทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
[18 กรกฎาคม 2556]   
(คลิก: 9,894 / ความคิดเห็น: 0)
60040
 
งานสัมมนาวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า ชุมชนคนทำงานสุขภาวะทางเพศ นครสวรรค์”
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
[11 กุมภาพันธ์ 2554]   
(คลิก: 11,115 / ความคิดเห็น: 3)
60039
 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์/เพศ/อนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชนจังหวัดอุดรธานี / หนองคาย / เลย / หนองบัวลำภู  ครั้งที่ ๒
"ก้าวย่าง สร้างพลัง เพื่อสุขภาวะทางเพศเยาวชน"
วันที่  ๑๕-๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๓
ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม  โรงแรมบ้านเชียง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
[25 ธันวาคม 2553]   
(คลิก: 16,724 / ความคิดเห็น: 3)
60038
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันออก
 “มาช่วยกันชี้โพรงให้กระรอก (ปลอดภัย) ภาค ๒”
วันที่ ๒๐ - ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓
ณ โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท  จังหวัดปราจีนบุรี
[18 ตุลาคม 2553]   
(คลิก: 14,382 / ความคิดเห็น: 4)
60037
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้ตอนบน
เรียนรู้ รักใคร่ เข้าใจชีวิต
๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
[12 ตุลาคม 2553]   
(คลิก: 6,533 / ความคิดเห็น: 0)
60036
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ อาชีวศึกษา
๗ ปี เหลียวหลัง แลหน้า ศรัทธา เรียนรู้ เคียงคู่ เปลี่ยนแปลง
[29 กันยายน 2553]   
(คลิก: 10,388 / ความคิดเห็น: 3)
20010
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
บทเรียนแห่งการเรียนรู้ สร้างพลัง อึด ฮึด สู้ ... สู่ชีวิตที่มีสุขภาวะ
[23 มีนาคม 2553]   
(คลิก: 9,733 / ความคิดเห็น: 1)
20008
 
การประชุมวิชาการ "เครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชน" นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์
"ทบทวน  ทายท้า  ทิศทาง  ทุ่มเท"
20 - 21  มกราคม  2553
โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเต็ล  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
[20 มกราคม 2553]   
(คลิก: 6,952 / ความคิดเห็น: 1)
20007
 
รวมภาพและบันทึกจากการประชุมวิชาการฯ "ยุคพัฒนา ทุกวัยกล้า เรียนรู้เรื่องเพศ"
26 -28 มีนาคม 2551
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ
[26 มีนาคม 2551]   
(คลิก: 4,328 / ความคิดเห็น: 0)
20006
 
การประชุมวิชาการและตลาดนัดประสบการณ์ เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
24 - 25 มกราคม 2551
โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
[24 มกราคม 2551]   
(คลิก: 3,235 / ความคิดเห็น: 0)
20005
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้ ครั้งที่ 2
19 - 20 มกราคม 2551
โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
[19 มกราคม 2551]   
(คลิก: 4,675 / ความคิดเห็น: 0)
20004
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันตก/ตะวันออก
19 - 20 พฤศจิกายน 2550
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี
[19 พฤศจิกายน 2550]   
(คลิก: 4,719 / ความคิดเห็น: 0)
20003
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับภาคอีสาน ครั้งที่ 1
18 -19 ตุลาคม 2550
โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
[18 ตุลาคม 2550]   
(คลิก: 3,417 / ความคิดเห็น: 0)
20002
 
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ กรุงเทพฯ
11 - 12 ตุลาคม 2550
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ
[11 ตุลาคม 2550]   
(คลิก: 3,524 / ความคิดเห็น: 0)
20001
 
งานประชุมวิชาการ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ภาคใต้
[26 มกราคม 2549]   
(คลิก: 3,124 / ความคิดเห็น: 0)
 
60035
 
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันตก
"มาช่วยกันชี้โพรงให้กระรอก (ปลอดภัย) ภาค ๒"
วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
[31 มีนาคม 2553]   
(คลิก: 7,887 / ความคิดเห็น: 4)
 
60044
 
มโนทัศน์เรื่องเพศในสังคม  ไขอดีตเพื่ออนาคตลูกหลาน บทวิพากษ์จากนักโบราณคดี นักพัฒนา และหมอวัยรุ่น
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[2 กรกฎาคม 2556]   
(คลิก: 2,734 / ความคิดเห็น: 0)
20009
 
การประชุมวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้
ต้นทุนชีวิตเยาวชน: เพศศึกษาให้คุณค่า (?) กับชีวิต
[23 มกราคม 2553]   
(คลิก: 7,205 / ความคิดเห็น: 2)