หมวด:
60043
 
แกนนำเยาวชนกรุงเทพฯ ตบเท้าเข้าค่ายพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาเรื่องเพศให้เพื่อน
วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[6 กรกฎาคม 2555]   
(คลิก: 7,481 / ความคิดเห็น: 6)
60042
 
บันทึกหน้าแรก ของค่ายเยาวชนแกนนำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ จ.ชัยภูมิ
วันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ จ.ชัยภูมิ
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[13 มิถุนายน 2555]   
(คลิก: 5,578 / ความคิดเห็น: 3)
60034
 
การจัดอบรมทักษะการดำเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมเรื่องเพศ/เอดส์ แก่แกนนำเยาวชน “หมากเล็บแมว” อุดรธานี
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[3 ตุลาคม 2549  เวลา 23:08:46]   
(คลิก: 9,930 / ความคิดเห็น: 3)
60033
 
กองกิจการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ผนึกกำลังทีมก้าวย่างอย่างเข้าใจ สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนภาคใต้ต้านภัยเอดส์
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[26 กันยายน 2549  เวลา 20:59:13]   
(คลิก: 4,596 / ความคิดเห็น: 2)
60032
 
ค่ายพัฒนาทักษะเสียงตามสายกลุ่ม V-Teen กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ ๒
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[22 สิงหาคม 2549  เวลา 04:25:09]   
(คลิก: 4,251 / ความคิดเห็น: 0)
60031
 
ค่ายละคร “กลุ่มเยาวชน V-Teen กรุงเทพฯ” ศูนย์วีเทรน
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[19 สิงหาคม 2549  เวลา 06:32:31]   
(คลิก: 4,523 / ความคิดเห็น: 2)
60030
 
ค่ายพัฒนาทักษะเสียงตามสาย “กลุ่มเยาวชน V-Teen กรุงเทพฯ”
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[11 สิงหาคม 2549  เวลา 03:17:55]   
(คลิก: 8,247 / ความคิดเห็น: 6)
60027
 
ค่ายละคร “กลุ่มเยาวชน V-Teen กรุงเทพฯ
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[21 กรกฎาคม 2549  เวลา 07:17:10]   
(คลิก: 4,841 / ความคิดเห็น: 1)
60026
 
V-Teen กรุงเทพฯ จัดค่ายเพศศึกษารุ่นที่ ๓ (ค่ายที่ ๒)
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[10 กรกฎาคม 2549  เวลา 13:45:26]   
(คลิก: 4,660 / ความคิดเห็น: 1)
60025
 
ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนเท่าทันสื่อ รุ่น ๑, ๒
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[26 มิถุนายน 2549  เวลา 05:03:53]   
(คลิก: 4,659 / ความคิดเห็น: 5)
60024
 
V-Teen กรุงเทพฯ จัดค่ายเพศศึกษารุ่นที่ ๓ (ค่ายที่ ๑)
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[26 มิถุนายน 2549  เวลา 03:13:32]   
(คลิก: 5,900 / ความคิดเห็น: 1)
60023
 
เครือข่าย V-Teen กรุงเทพฯ เตรียมจัดค่ายเพศศึกษารุ่น ๓
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[26 มิถุนายน 2549]   
(คลิก: 16,858)
60022
 
กลุ่มเยาวชน “ตุ้มโฮมอีสาน”  หมายถึงอะไร  เป็นใคร  มาจากไหน ???
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[7 มิถุนายน 2549  เวลา 00:12:45]   
(คลิก: 6,508 / ความคิดเห็น: 1)
60019
 
ค่ายเยาวชนเท่าทันสื่อรุ่น ๒ “หมากเล็บแมว” V-Teen
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[23 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 03:16:27]   
(คลิก: 4,348 / ความคิดเห็น: 10)
60018
 
ค่ายพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายเยาวชน
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[27 ตุลาคม 2548  เวลา 10:23:43]   
(คลิก: 4,125 / ความคิดเห็น: 0)
60017
 
ค่ายพัฒนาเครือข่ายเยาวชน ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[19 ตุลาคม 2548  เวลา 09:37:55]   
(คลิก: 4,399 / ความคิดเห็น: 3)
60016
 
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานสัมมนา MT ทั่วประเทศ ที่เพิ่งผ่านพ้นไป
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[17 กันยายน 2548  เวลา 04:22:15]   
(คลิก: 3,893 / ความคิดเห็น: 1)
60015
 
ประมวลภาพความทรงจำ ICTeen ปี 2
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[6 กรกฎาคม 2548  เวลา 05:28:02]   
(คลิก: 4,271 / ความคิดเห็น: 3)
60014
 
ICTeen ปี 2  เด็กไอทีเข้าค่ายเรื่องเพศ
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[6 กรกฎาคม 2548  เวลา 05:23:03]   
(คลิก: 4,397 / ความคิดเห็น: 2)
60013
 
ค่ายพัฒนาศักยภาพทีมงาน ICTeen
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[28 เมษายน 2548  เวลา 14:41:02]   
(คลิก: 3,675 / ความคิดเห็น: 1)
60012
 
ค่ายพัฒนาทักษะละครสร้างสรรค์ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[29 มีนาคม 2548  เวลา 03:16:57]   
(คลิก: 4,043 / ความคิดเห็น: 2)
60007
 
ประมวลภาพความทรงจำ ICTeen #3
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[4 กันยายน 2547  เวลา 17:09:51]   
(คลิก: 4,233 / ความคิดเห็น: 2)
60005
 
ICTeen #2 ค่ายแกนนำเพศศึกษาผ่านไอซีที
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[21 สิงหาคม 2547  เวลา 00:00:00]   
(คลิก: 3,926 / ความคิดเห็น: 3)
60006
 
ประมวลภาพความทรงจำ ICTeen #2
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[21 สิงหาคม 2547  เวลา 00:00:00]   
(คลิก: 4,244 / ความคิดเห็น: 0)
60004
 
ประมวลภาพความทรงจำ ICTeen #1
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[10 มิถุนายน 2547  เวลา 14:50:31]   
(คลิก: 3,996 / ความคิดเห็น: 0)
60003
 
ควันกรุ่นยังไม่จาง ICTeen #1
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[10 มิถุนายน 2547  เวลา 14:11:14]   
(คลิก: 3,836 / ความคิดเห็น: 1)
60002
 
ICTeen Camp สำหรับแกนนำ - ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[15 พฤษภาคม 2547  เวลา 06:21:47]   
(คลิก: 4,415 / ความคิดเห็น: 0)
60001
 
Indy Studio Projects
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[8 พฤษภาคม 2547  เวลา 18:55:20]   
(คลิก: 4,939 / ความคิดเห็น: 1)