หมวด: หน้าที่:
40068
 
อนุชา ประคองวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ใช้พฤติกรรมของเด็กในห้อง กระตุ้นให้เด็กกล้าออกความเห็น
[16 ธันวาคม 2556]   
(คลิก: 5,960 / ความคิดเห็น: 1)
40061
 
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
“..การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยอะขึ้นในสังคมยุค ICT แบบนี้ ยิ่งอาเซียนด้วยแล้ว ถ้าเราไม่รีบแก้ไข เด็กไทยอาจด้อยกว่าเด็กจากถิ่นอื่นก็ได้..”
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[29 มกราคม 2556]   
(คลิก: 5,033 / ความคิดเห็น: 5)
40053
 
บุญทัน วัฒนศักดิ์สุภกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม
ก้าวที่เปลี่ยนไปของผอ.บุญทัน วัฒนศักดิ์สุภกุล
ผอ.ไฟเขียวให้ครูออกแบบชั่วโมงสอนสลับกันได้ระหว่างคาบคุณธรรมจริยธรรมกับชั่วโมงเพศศึกษา เพราะแม้จะมีประเด็นต่างกัน แต่นำไปใช้สู่ปลายทางเดียวกันที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กๆ นำไปใช้ได้จริง
โดย: กาญจนาถ อุดมสุข   
[31 สิงหาคม 2555]   
(คลิก: 3,236 / ความคิดเห็น: 2)
40052
 
สุเนตร ทองคำพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก เจ้าของรางวัลผู้บริหารดีเด่นสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
"ตั้งต้นที่เปิดใจ เรียนรู้ความผิดพลาดร่วมกัน เคล็ดลับจาก ผอ.สุเนตร ทองคำพงษ์ กรณีเด็กท้องในโรงเรียน"
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[19 กรกฎาคม 2555]   
(คลิก: 4,593 / ความคิดเห็น: 7)
40045
 
อาจารย์ประเสริฐ ต้นโนนเชียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง
"เพศศึกษา"  สอนเรื่องทักษะชีวิตให้กับเด็ก  เด็กเอาไปใช้ได้จนวันตาย
โดย: พสุภา  ชินวรโสภาค   
[16 พฤษภาคม 2555]   
(คลิก: 4,442 / ความคิดเห็น: 8)
40067
 
นิภาดา ดำริห์
สร้างแกนนำเพศวิถีศึกษา “เพื่อนสอนเพื่อน”
ประสบการณ์จากครูสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[16 พฤศจิกายน 2556]   
(คลิก: 6,079 / ความคิดเห็น: 1)
40066
 
จิตรา ยอดแก้ว
ครูแกนนำเพศวิถีฯ ภาคใต้
โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
แนะนำ ๕ เทคนิคดี ๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[1 พฤศจิกายน 2556]   
(คลิก: 3,161 / ความคิดเห็น: 2)
40065
 
จิราพรรณ แสวงผล
ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย
แนะเทคนิคการนำเพศวิถีศึกษาเข้าในโรงเรียนผ่านแกนนำเยาวชน “ชมรมกอไผ่”
[20 มิถุนายน 2556]   
(คลิก: 4,206 / ความคิดเห็น: 2)
40064
 
กัญญา สุขะอาคม
โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[11 มีนาคม 2556]   
(คลิก: 2,952 / ความคิดเห็น: 10)
40059
 
ชญาทัศน์ เสมสุขกรี
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[25 ตุลาคม 2555]   
(คลิก: 4,771 / ความคิดเห็น: 4)
40058
 
คำถามคือการสร้างการเรียนรู้
สิ่งที่ครูไม่ควรทิ้งก็คือ คำถามชวนคิด เพราะสร้างองค์ความรู้และทักษะชีวิตให้กับเด็ก ดีที่สุด
โดยอาจารย์คันธรส ศิรินานุวัฒน์
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[17 ตุลาคม 2555]   
(คลิก: 3,779 / ความคิดเห็น: 3)
40057
 
การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาแบบบูรณาการ
"ความท้อ ยังคงมี"  "ความหวัง ยังไม่หาย" "ความตั้งใจ เข้าแนบกาย" "เป็นพลังให้  ฮึดสู้ต่อไป"
โดย อ.สมพร รัศมีสว่าง
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[10 กันยายน 2555]   
(คลิก: 3,900 / ความคิดเห็น: 2)
40056
 
ปีที่ 8 กับการสอนเพศศึกษา : กมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์
ความท้าทายของการสอนเพศศึกษาอยู่ที่เราไม่ได้สอนเหมือนกันทุกปี ยิ่งปีที่ผ่านมาสังคมข้างนอกแรง จนดึกความสนใจเด็กออกไปได้มาก ถ้าเมื่อใดเด็กชอบใจข้างนอกมากกว่าในโรงเรียน อนาคตเด็กไทยก็น่าเป็นห่วง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
[6 กันยายน 2555]   
(คลิก: 3,503 / ความคิดเห็น: 9)
40055
 
จากครูสอนคณิตศาสตร์ ไปสู่เรื่องเพศศึกษา
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สมยศ วงค์เขียน
[6 กันยายน 2555]   
(คลิก: 3,858 / ความคิดเห็น: 1)
 
40062
 
แบงค์ -- พุฒิพงศ์ ไทรศักดิ์สิทธิ์
นักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ
“ที่ปรึกษาเคลื่อนที่” พร้อมช่วยเพื่อนฟรี ๒๔ ชั่วโมง
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[5 กุมภาพันธ์ 2556]   
(คลิก: 3,727 / ความคิดเห็น: 3)
 
40063
 
แนวทางการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[11 มีนาคม 2556]   
(คลิก: 3,050 / ความคิดเห็น: 1)
40060
 
สุวณี ไชยศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสตูล
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[16 พฤศจิกายน 2555]   
(คลิก: 3,003 / ความคิดเห็น: 1)
40054
 
มานะ ลอศิริกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แกนนำคณะทำงานเพศศึกษาจังหวัดขอนแก่น
จัดทัพนักดูแลสุขภาวะทางเพศให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเคลื่อนงานจากเมืองแก่นนคร
..คนเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับงานอยู่แล้ว เมื่อประสานเข้าไป จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีทั้งเครือข่ายผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนของเทศบาลนคร ซึ่งดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่คอยแนะนำช่องทางด้านงบประมาณสนับสนุน..
โดย: กาญจนาถ อุดมสุข   
[31 สิงหาคม 2555]   
(คลิก: 3,377 / ความคิดเห็น: 1)
40051
 
ดร. วจี ปัญญาใส
ปัจจุบัน อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนน้ำปาดชูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โดย: พสุภา  ชินวรโสภาค   
[26 มิถุนายน 2555]   
(คลิก: 4,533 / ความคิดเห็น: 2)
40050
 
แนะนำคณะทำงานเพศวิถีศึกษา ๔๓ จังหวัด
ภาคกลาง - ตะวันตก , ภาคตะวันออก , ภาคเหนือ , ภาคอีสาน , ภาคใต้
[30 พฤษภาคม 2555]   
(คลิก: 25,521 / ความคิดเห็น: 14)
40044
 
จินตนา จิตนารินทร์
อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  "เพศศึกษาสอนความจริง  ไม่ได้สอนให้เด็กต่อต้านความเป็นจริง"
โดย: พสุภา  ชินวรโสภาค   
[26 เมษายน 2555]   
(คลิก: 3,829 / ความคิดเห็น: 3)