หมวด:
40061
 
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
“..การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยอะขึ้นในสังคมยุค ICT แบบนี้ ยิ่งอาเซียนด้วยแล้ว ถ้าเราไม่รีบแก้ไข เด็กไทยอาจด้อยกว่าเด็กจากถิ่นอื่นก็ได้..”
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[29 มกราคม 2556]   
(คลิก: 4,946 / ความคิดเห็น: 5)
40053
 
บุญทัน วัฒนศักดิ์สุภกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา จ.มหาสารคาม
ก้าวที่เปลี่ยนไปของผอ.บุญทัน วัฒนศักดิ์สุภกุล
ผอ.ไฟเขียวให้ครูออกแบบชั่วโมงสอนสลับกันได้ระหว่างคาบคุณธรรมจริยธรรมกับชั่วโมงเพศศึกษา เพราะแม้จะมีประเด็นต่างกัน แต่นำไปใช้สู่ปลายทางเดียวกันที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กๆ นำไปใช้ได้จริง
โดย: กาญจนาถ อุดมสุข   
[31 สิงหาคม 2555]   
(คลิก: 3,172 / ความคิดเห็น: 2)
40052
 
สุเนตร ทองคำพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก เจ้าของรางวัลผู้บริหารดีเด่นสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
"ตั้งต้นที่เปิดใจ เรียนรู้ความผิดพลาดร่วมกัน เคล็ดลับจาก ผอ.สุเนตร ทองคำพงษ์ กรณีเด็กท้องในโรงเรียน"
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[19 กรกฎาคม 2555]   
(คลิก: 4,519 / ความคิดเห็น: 7)
40045
 
อาจารย์ประเสริฐ ต้นโนนเชียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง
"เพศศึกษา"  สอนเรื่องทักษะชีวิตให้กับเด็ก  เด็กเอาไปใช้ได้จนวันตาย
โดย: พสุภา  ชินวรโสภาค   
[16 พฤษภาคม 2555]   
(คลิก: 4,381 / ความคิดเห็น: 8)
40040
 
พนิต ใหม่ประสิทธิกุล  
พนิต ใหม่ประสิทธิกุล  เพศศึกษาไม่ใช่งานฝาก แต่บูรณาการได้
บางครั้งระบบราชการมักมองว่าเป็นงานฝาก เลยต้องพยายามสร้างความตระหนักให้กับคนทำงาน ว่าไม่ใช่งานฝาก แต่เป็นงานที่บูรณาการกันได้ และเป็นโอกาสของตัวเองที่ทำให้ดีที่สุด ที่ต้องสร้างระบบให้โรงเรียน พัฒนาคนทำงาน ทำให้คนได้เรียนรู้
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[30 มิถุนายน 2554]   
(คลิก: 3,624 / ความคิดเห็น: 7)
40037
 
ธม บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมประสาท (มิตรภาพที่ ๑๔๙) จ.สงขลา ผู้ยืนกรานว่าเด็กท้องต้องได้เรียนต่อ
แต่ถ้าเด็กท้องแล้ว เขาเป็นจำเลยของสังคมหรือ ถึงไม่ให้เขาเรียนต่อ ผมคิดว่าถ้าเด็กเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเรียนได้  เพราะเราจะสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้เห็นความสำคัญของการเรียน ไม่ใช่ท้องแล้วเป็นเรื่องเลวร้ายจะเรียนไม่ได้
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
[16 พฤษภาคม 2554]   
(คลิก: 2,927 / ความคิดเห็น: 4)
40036
 
นเรศ โปร่งแสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุตรดิตถ์ เขต ๑
"ต้องช่วยกันผลักดันงานเพศศึกษา"
ส่วนบทบาทของคณะทำงานเพศศึกษาจังหวัดนั้น เป็นการขับเคลื่อนเรื่องเพศศึกษาด้วยภาคีหลายภาคีร่วมกัน อย่างหน่วยงานจากสาธารณสุข เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการร่วมกันทำงานก็ทำให้งานใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมา
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[16 ธันวาคม 2553]   
(คลิก: 4,787 / ความคิดเห็น: 4)
10007
 
สมจิตร  ดาวสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปาง
“การจัดโครงการเพศศึกษาในรูปแบบที่ก้าวย่างฯ นำเสนอมาให้นั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญสำหรับโรงเรียน เราไม่มองว่าการสอนเพศศึกษาเป็นการชี้โพรงฯ เพราะนี่คือการสอนให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[27 มิถุนายน 2551  เวลา 02:21:40]   
(คลิก: 4,280 / ความคิดเห็น: 2)
10006
 
จุรีรัตน์  โพธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
“...ปรัชญาการทำงานของ กศน. คือ การสอนให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ซึ่งสอดคล้องกับหัวใจของหลักสูตรก้าวย่างฯ อยู่แล้ว ฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่พี่ยืนยันได้คือ จะยังใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตสอนนักเรียนต่อไปแน่นอน”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[10 มกราคม 2551  เวลา 18:38:11]   
(คลิก: 4,821 / ความคิดเห็น: 8)
10005
 
อาจารย์อัจฉรพร  แก้วมรกต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
“ไม่ได้คิดเรื่องสนุกหรือมีความสุขกับการทำงาน คิดแค่ว่า เราทำงานกับเด็ก และต้องใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่เราอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งกับเด็กและโรงเรียน”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[21 ธันวาคม 2550  เวลา 01:31:23]   
(คลิก: 4,651 / ความคิดเห็น: 10)
10004
 
อ. ปัญญา  พลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จ.อุบลราชธานี
กระบวนการสอนเพศศึกษานั้นกลายเป็นเรื่องไม่ปกติ ไม่อยู่ในแผนการทำงานชีวิตประจำวัน แม้กระทรวงศึกษาธิการจะเขียนไว้ว่า ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ก็แค่เขียนเป็นตัวหนังสือไว้  เนื่องจากครูก็ยังเป็นครูคนเดิมที่สอนมานับสิบปี
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[28 กรกฎาคม 2550  เวลา 05:12:07]   
(คลิก: 5,149 / ความคิดเห็น: 8)
10003
 
อาจารย์สว่าง  รวมจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง
“เรื่องนี้ซ่อนอยู่ในนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม แต่ยังไม่ออกเป็นคำพูดชัดเจนจากผู้บริหารนโยบายว่าให้ทุกโรงเรียนทำเรื่องเพศศึกษา”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[7 กรกฎาคม 2550]   
(คลิก: 6,579)
10002
 
อาจารย์พชรพงศ์ ตรีเทพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
จากนี้ไป ครูโรงเรียนลาดปลาเค้าต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีทุกคน ผมจะถือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของการบริหารด้วย
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[2 มีนาคม 2550  เวลา 00:27:34]   
(คลิก: 9,168 / ความคิดเห็น: 6)
10001
 
อาจารย์วิภาดา  วงศ์ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
ผู้บริหารโรงเรียนประถมสังกัดเทศบาล  ผู้สร้างระบบ “พ่อครู” “แม่ครู” ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย: ทีมงานก้าวย่างออนไลน์   
[2 ตุลาคม 2549  เวลา 15:00:00]   
(คลิก: 6,188 / ความคิดเห็น: 81)