หมวด: หน้าที่:
40068
 
อนุชา ประคองวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ใช้พฤติกรรมของเด็กในห้อง กระตุ้นให้เด็กกล้าออกความเห็น
[16 ธันวาคม 2556]   
(คลิก: 5,838 / ความคิดเห็น: 1)
40067
 
นิภาดา ดำริห์
สร้างแกนนำเพศวิถีศึกษา “เพื่อนสอนเพื่อน”
ประสบการณ์จากครูสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[16 พฤศจิกายน 2556]   
(คลิก: 5,971 / ความคิดเห็น: 1)
40066
 
จิตรา ยอดแก้ว
ครูแกนนำเพศวิถีฯ ภาคใต้
โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
แนะนำ ๕ เทคนิคดี ๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
[1 พฤศจิกายน 2556]   
(คลิก: 3,091 / ความคิดเห็น: 2)
40065
 
จิราพรรณ แสวงผล
ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย
แนะเทคนิคการนำเพศวิถีศึกษาเข้าในโรงเรียนผ่านแกนนำเยาวชน “ชมรมกอไผ่”
[20 มิถุนายน 2556]   
(คลิก: 4,125 / ความคิดเห็น: 2)
40064
 
กัญญา สุขะอาคม
โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[11 มีนาคม 2556]   
(คลิก: 2,894 / ความคิดเห็น: 10)
40059
 
ชญาทัศน์ เสมสุขกรี
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[25 ตุลาคม 2555]   
(คลิก: 4,708 / ความคิดเห็น: 4)
40058
 
คำถามคือการสร้างการเรียนรู้
สิ่งที่ครูไม่ควรทิ้งก็คือ คำถามชวนคิด เพราะสร้างองค์ความรู้และทักษะชีวิตให้กับเด็ก ดีที่สุด
โดยอาจารย์คันธรส ศิรินานุวัฒน์
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[17 ตุลาคม 2555]   
(คลิก: 3,703 / ความคิดเห็น: 3)
40057
 
การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาแบบบูรณาการ
"ความท้อ ยังคงมี"  "ความหวัง ยังไม่หาย" "ความตั้งใจ เข้าแนบกาย" "เป็นพลังให้  ฮึดสู้ต่อไป"
โดย อ.สมพร รัศมีสว่าง
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[10 กันยายน 2555]   
(คลิก: 3,835 / ความคิดเห็น: 2)
40056
 
ปีที่ 8 กับการสอนเพศศึกษา : กมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์
ความท้าทายของการสอนเพศศึกษาอยู่ที่เราไม่ได้สอนเหมือนกันทุกปี ยิ่งปีที่ผ่านมาสังคมข้างนอกแรง จนดึกความสนใจเด็กออกไปได้มาก ถ้าเมื่อใดเด็กชอบใจข้างนอกมากกว่าในโรงเรียน อนาคตเด็กไทยก็น่าเป็นห่วง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
[6 กันยายน 2555]   
(คลิก: 3,414 / ความคิดเห็น: 9)
40055
 
จากครูสอนคณิตศาสตร์ ไปสู่เรื่องเพศศึกษา
โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)
สมยศ วงค์เขียน
[6 กันยายน 2555]   
(คลิก: 3,775 / ความคิดเห็น: 1)
40041
 
อัมวรรณ กนกกังวานโรจน์
ครูที่รักและศรัทธากับการให้ความรู้เยาวชน
ความยั่งยืนของการสอนเพศศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ครูต้องรักและศรัทธาที่จะให้ความรู้แก่เด็ก ถึงแม้ผู้บริหารไม่สนับสนุน ก็สามารถทำได้ โดยต้องสร้างเจตคติให้ผู้บริหารให้ได้
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
[17 สิงหาคม 2554]   
(คลิก: 3,317 / ความคิดเห็น: 6)
40038
 
ปรียาพร สำราญ
ครูสุขศึกษา โรงเรียนบ้านสร้างก่อ จ.อุดรธานี
สอนเพศศึกษาทำให้เห็นคุณค่าตัวเอง
ถ้าเราไม่สอน ก็เหมือนเราอาจปล่อยเขาไป เขาอาจไม่ป้องกัน  ส่วนการวางแผนในชีวิต เป็นเรื่องของเด็ก ที่ต้องตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเอง
[16 มิถุนายน 2554]   
(คลิก: 3,420 / ความคิดเห็น: 17)
40035
 
สุวรรณา ภมรพิบูลย์  
เพศศึกษาสอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางฯ
เวลาที่จะทำแผนการสอน โรงเรียนจะเอื้อให้เรามีอิสระในการจัดการเรียนรู้ คุณจะจัดยังไงก็ได้ เราเลยได้ช่องตรงนี้ว่า ทำให้มันครบ ๘ ชั่วโมง ซึ่งในหลักสูตรปี ๕๑ เน้นมาตรฐานตัวชี้วัด เราก็ทำให้สอดคล้องว่าตัวชี้วัดอยู่ตรงไหน แล้วในหลักสูตรเขาเปิดโอกาสให้เราเลือกตัวชี้วัดให้เหมาะกับโรงเรียน
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[16 พฤศจิกายน 2553]   
(คลิก: 4,742 / ความคิดเห็น: 4)
40033
 
สนั่น ยอดแก้ว
ในปีนี้เด็กที่ออกกลางคันเรื่องชู้สาวไม่มีเลย เมื่อก่อนตอนไม่ได้สอนเพศศึกษา มีทุกปี โดยเฉพาะ ม.ต้น พอเปิดวิชาเพศศึกษาแล้ว ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[7 กรกฎาคม 2553]   
(คลิก: 3,799 / ความคิดเห็น: 26)
40032
 
สมหมาย สำราญบำรุง
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยา จ.อุดรธานี
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[7 มิถุนายน 2553]   
(คลิก: 5,910 / ความคิดเห็น: 31)
40030
 
อภิสิทธิ์ เส็นติระ
ครูผู้บูรณาการเพศศึกษากับหลักอิสลาม แห่งโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
หลักการแล้วศาสนาอิสลามก็สอนเพศศึกษา แต่เป็นการสอนที่พูดคุยกันธรรมดา ยังไม่ได้เกิดการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะว่าอันนี้คืออะไร สิ่งไหนควรหรือไม่ควร เพียงแต่บอกให้เด็กจำ แต่ความจำบางครั้งก็ไม่สามารถทำให้ช่วยตัวเองได้
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[24 มีนาคม 2553]   
(คลิก: 4,488 / ความคิดเห็น: 7)
20019
 
จีระพรรณ คำวังจันทร์
ครูสอนสุขศึกษา ชั้น ม. ๖ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
“พอเราได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ เราก็พบว่าสิ่งที่น่าประทับใจคือ บรรยากาศการยอมรับ เปิดกว้างให้มีการสื่อสารกันในเรื่องเพศ ซึ่งยอมรับว่ายังไม่เกิดบรรยากาศเช่นนี้ในโรงเรียน...”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[24 กันยายน 2551  เวลา 00:12:18]   
(คลิก: 14,754 / ความคิดเห็น: 669)
20018
 
สังคม  พรมมาศ
ครูสอนวิชาสุขศึกษา โรงเรียนบ้านลาแล อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
“...เป้าหมายในการเป็นครูของผมคือ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่เรามีให้กับผู้เรียน เพื่อให้เขามีความรู้ติดตัว และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้  แต่ใครจะนำไปใช้ได้จริงอย่างไร ผมว่ามีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่เราควบคุมไม่ได้ และถ้าหากใครไม่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เกิดพลาดขึ้นมา ผมก็อยากเห็นเขาแก้ปัญหาได้ หาทางออกด้วยวิธีที่เหมาะสม ไม่ใช่การประชดชีวิต”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[26 สิงหาคม 2551  เวลา 17:43:45]   
(คลิก: 5,256 / ความคิดเห็น: 21)
20017
 
สรพงษ์  สุขเกษม / บุญญเนตร ชินคำหาญ / พิมพ์ใจ ภูมิวัฒน์กุล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
“ถ้าอายุไม่ถึง ๑๖ ก็ไม่สามารถมาลงเรียน กศน. ได้ แล้วคนที่ต้องออกจากโรงเรียนก่อนอายุ ๑๖ จะให้เขาทำยังไง เราเลยอยากเห็นครูสอนเรื่องนี้ในโรงเรียน เพราะมันน่าจะช่วยพวกเขาได้มากกว่า”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[12 มิถุนายน 2551  เวลา 04:35:03]   
(คลิก: 4,208 / ความคิดเห็น: 4)
20016
 
มนัสนันท์ ราตรีหว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี
กว่าจะเดินมาถึงวันนี้ได้ เธอต้อง "นับหนึ่งถึงสิบหลายครั้งนะ กว่าจะเปลี่ยนตัวเองจาก ‘ครูที่ชี้แนะ’ ให้เป็น ‘ผู้จัดการเรียนรู้’ เราต้องเตือนตนเองทุกครั้งว่า ฟังเด็กให้จบก่อน"
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[2 พฤษภาคม 2551  เวลา 07:41:42]   
(คลิก: 4,302 / ความคิดเห็น: 12)
20015
 
ศิริญญา สุดโต หรือ “ปู”  และ รัตนาวดี  นำนาผล หรือ “ฟ้า”
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“พอมาสอนหนังสือแล้ว ทำให้เราเห็นสภาพที่แท้จริงของเด็กว่า เด็กไม่ใช่ผ้าขาวเหมือนภาพที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้...หน้าที่ของครูคือ ทำยังไงก็ได้ให้ผ้าผืนนี้มีส่วนที่เป็นสีขาวเพิ่มขึ้นในชีวิตของพวกเขา ซึ่งเพศศึกษาช่วยได้ แต่หนูตอบไม่ได้ด้วยตัวเองว่าจะได้สอนไหม ถ้าผู้ใหญ่ไม่มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจน”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[6 กุมภาพันธ์ 2551]   
(คลิก: 4,707 / ความคิดเห็น: 11)