หมวด: หน้าที่:
40063
 
แนวทางการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[11 มีนาคม 2556]   
(คลิก: 2,984 / ความคิดเห็น: 1)
40060
 
สุวณี ไชยศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสตูล
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
[16 พฤศจิกายน 2555]   
(คลิก: 2,951 / ความคิดเห็น: 1)
40054
 
มานะ ลอศิริกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แกนนำคณะทำงานเพศศึกษาจังหวัดขอนแก่น
จัดทัพนักดูแลสุขภาวะทางเพศให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเคลื่อนงานจากเมืองแก่นนคร
..คนเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับงานอยู่แล้ว เมื่อประสานเข้าไป จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีทั้งเครือข่ายผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนของเทศบาลนคร ซึ่งดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่คอยแนะนำช่องทางด้านงบประมาณสนับสนุน..
โดย: กาญจนาถ อุดมสุข   
[31 สิงหาคม 2555]   
(คลิก: 3,306 / ความคิดเห็น: 1)
40051
 
ดร. วจี ปัญญาใส
ปัจจุบัน อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนน้ำปาดชูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โดย: พสุภา  ชินวรโสภาค   
[26 มิถุนายน 2555]   
(คลิก: 4,446 / ความคิดเห็น: 2)
40050
 
แนะนำคณะทำงานเพศวิถีศึกษา ๔๓ จังหวัด
ภาคกลาง - ตะวันตก , ภาคตะวันออก , ภาคเหนือ , ภาคอีสาน , ภาคใต้
[30 พฤษภาคม 2555]   
(คลิก: 25,411 / ความคิดเห็น: 14)
40044
 
จินตนา จิตนารินทร์
อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  "เพศศึกษาสอนความจริง  ไม่ได้สอนให้เด็กต่อต้านความเป็นจริง"
โดย: พสุภา  ชินวรโสภาค   
[26 เมษายน 2555]   
(คลิก: 3,763 / ความคิดเห็น: 3)
40043
 
จีระนันท์ เสนาจักร์
เพศศึกษาไม่เหมือนสร้างตึก เพราะเห็นผลช้า
งานนี้เป็นงานคุณภาพที่เห็นผลช้า เพราะเกิดกับคน ไม่เหมือนการสร้างตึก ที่ต้องใช้งบประมาณ แต่เห็นผลเร็ว  
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[7 กันยายน 2554]   
(คลิก: 4,844 / ความคิดเห็น: 1)
40042
 
พรภัทรา จำเริญ
สร้างเด็กให้มีคุณภาพ ต้องสร้างครูที่มีคุณภาพก่อน
คิดว่าการเอาลงหลักสูตร ให้คนเรียนทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเด็กให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มจากการสร้างครูที่มีคุณภาพก่อน
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
[1 กันยายน 2554]   
(คลิก: 3,752 / ความคิดเห็น: 8)
40034
 
บัวเรศ ศรีประทักษ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ผมไม่ศรัทธาการสอนในระบบที่จะให้เด็กมีความรู้ เพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ถ้าเราจะสอนพฤติกรรมสุขภาพ เราต้องสอนเรื่องทัศนคติในการดำรงชีวิต
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[8 ตุลาคม 2553]   
(คลิก: 4,215 / ความคิดเห็น: 9)
40031
 
กำไล สมรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ความยั่งยืนในเรื่องสุขภาวะทางเพศนั้น ต้องเกิดจากชุมชนไม่มองแยกส่วน แต่ต้องทำไปด้วยกัน เพราะปัญหาหนึ่งเรื่องส่งผลกระทบไปทุกเรื่อง
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
[11 พฤษภาคม 2553]   
(คลิก: 3,701 / ความคิดเห็น: 9)
40029
 
สุนัฏฐา เจริญผล
เพศศึกษา ๑๖ คาบ/ปี... จัดได้ ไม่ยากเลย
"โรงเรียนจะต้องมีความตระหนัก เห็นคุณค่าของการสอนเพศศึกษา โดยไม่กังวลใจว่าใครจะคิดอย่างไร และเชื่อมั่นว่าเมื่อเด็กเรียนรู้เรื่องนี้แล้ว จะเป็นประโยชน์กับเด็กจริง โรงเรียนหรือครูต้องฝ่าด่านของสังคมที่ตีกรอบไว้ว่าเพศศึกษาคือเพศสัมพันธ์ เรื่องเพศเป็นเรื่องไม่ดี ชี้โพรงฯ ให้ได้ก่อน ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาและใช้ต้นทุนใจเป็นเดิมพัน"
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[26 กุมภาพันธ์ 2553]   
(คลิก: 3,353 / ความคิดเห็น: 7)
40028
 
สุกานดา ตั้งใจ หรือ “ป้าผิว”
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนเมืองเก่า เทศบาลเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หนึ่งในผู้ผลักดันให้เกิดแกนนำเยาวชนเพศศึกษาในเขตเทศบาลเมือง
โดย: พรรณอุมา  สีหะจันทร์   
[24 มีนาคม 2552]   
(คลิก: 3,864 / ความคิดเห็น: 1)
40027
 
รศ. ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประสานงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้
“คงต้องรอให้ถึงวันที่วิชาเพศศึกษาเป็นวิชาที่ต้องใช้เอ็นทรานซ์ หรือเป็นเหมือนการแข่งกีฬาโอลิมปิก”
โดย: อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา   
[15 มกราคม 2552]   
(คลิก: 6,105 / ความคิดเห็น: 2)
40026
 
มงคล  อินทนา
ผู้พิพากษาสมทบ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัดลำปาง และผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงลำปาง
การได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจกับประเด็นเพศศึกษาในโรงเรียน ทำให้เห็นการทำงานเชื่อมต่อกับเครือข่ายโรงเรียนชัดเจนขึ้น
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[4 พฤศจิกายน 2551  เวลา 23:25:11]   
(คลิก: 5,252 / ความคิดเห็น: 9)
40025
 
จำเนียร  มานะกล้า
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปะเหลียน จ.ตรัง
โครงการที่เธอลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในอำเภอปะเหลียน อาจจะเป็นเหมือนแสงสว่างดวงเล็กๆ ในพื้นที่ แต่ก็เป็นความหวังที่โครงการฯ เองเฝ้ามองหามาเสมอว่า เมื่อไหร่จะมีหน่วยงานในพื้นที่เห็นความสำคัญของการทำงานเพศศึกษาและออกมายืนเคียงข้าง เพื่อร่วมไปในทางเดียวกันบ้าง
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[20 สิงหาคม 2551  เวลา 21:50:01]   
(คลิก: 3,627 / ความคิดเห็น: 1)
40024
 
สมยศ พงษ์เฉลียวรัตน์ และ วรศิลป์ พวงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ๑ และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ ๑
โดยส่วนตัว ผมอยากให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความเข้าใจในสาระเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาที่เราทำกันไปในทางเดียวกันไม่ต่างจากครูในโรงเรียน เมื่อเขาต้องไปกำกับ ไปชี้แนะ เขาจึงควรต้องรู้เรื่องนี้อย่างกระจ่างเช่นกัน
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[24 กรกฎาคม 2551  เวลา 01:54:20]   
(คลิก: 4,648 / ความคิดเห็น: 1)
40023
 
มนต์สุดา เกรียงไกร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง
“การโค้ชที่ดี ต้องทำให้ครูสบายใจขึ้น มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่ถูกโค้ชแล้วรู้สึกอึดอัดใจ...ถ้าผู้บริหารเปลี่ยนมุมมองในการทำงานให้ใช้การโค้ชแทนการนิเทศ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการสอนอย่างเดียว ยังนำมาใช้ในเรื่องการทำงานร่วมกันได้ด้วย การโค้ชจะทำให้เรากับเพื่อนร่วมงานมีความใกล้ชิด เข้าใจกันมากขึ้น”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[1 มิถุนายน 2551  เวลา 06:13:01]   
(คลิก: 4,232 / ความคิดเห็น: 9)
40022
 
จิรังกูร  ณัฐรังสี หรือ “พี่ตุ่น” และ อรอินทร์  ขำคม หรือ “พี่อร”
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“รากเหง้าของสังคมไทย เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ต้องห้าม เลยทำให้คนเหล่านั้นขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ สิ่งท้าทายก็คือทำยังไงจะจุดประเด็น เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยสัมผัส ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้ แล้วก็ทำความเข้าใจกับมัน”
โดย: พรรณอุมา  สีหะจันทร์   
[8 มีนาคม 2551  เวลา 00:20:08]   
(คลิก: 4,753 / ความคิดเห็น: 7)
40021
 
กุสุมา  มีศิลป์  หรือ “พี่ปุ๊กกี้”
พยาบาลวิชาชีพ ๗ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยากรหลักของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
พี่ไปให้ความรู้เรื่องเพศ เรื่องเอดส์...พี่ก็จะนำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จากการอบรมของก้าวย่างฯ ไปใช้ เพราะพี่ ‘ซื้อ’ กระบวนการของก้าวย่างที่ทำให้คนได้เห็นและเข้าใจมิติเรื่องเพศว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไรบ้าง
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[5 มีนาคม 2551  เวลา 23:43:06]   
(คลิก: 4,827 / ความคิดเห็น: 4)
40020
 
จุรีพร  มุนีโมไนย หรือ “พี่แดง”
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.ตรัง เขต ๑
“พี่น่ะไม่ค่อยเห็นด้วยกับรูปแบบการโค้ชของก้าวย่างฯ ที่เน้นให้ไปสังเกตการสอน เพราะเราจะลงไปสังเกตการณ์สอนได้ก็ต่อเมื่อครูยอมรับเราแล้ว”
โดย: กษมา  สัตยาหุรักษ์   
[25 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 21:21:51]   
(คลิก: 4,205 / ความคิดเห็น: 2)
40019
 
เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร
สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“...อย่าไปท้อถอยกับอาชีพครู ดิฉันเองสอนเด็กห้องหนึ่ง ๕๐ คน เวลาสอน เราเชื่อเสมอว่าจะได้เจอเพชรในห้องนั้น อย่างน้อยรุ่นหนึ่งได้มา ๕ คนก็พอแล้วสำหรับดิฉัน”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
[18 มกราคม 2551  เวลา 11:44:46]   
(คลิก: 5,730 / ความคิดเห็น: 2)