Loading ...
E-Book
(คลิก: 2,829)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 16.8 MB / โหลด: 5,900)

*ในกรณีมีปัญหาในการดาวน์โหลดให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ลิงค์ "เอกสาร pdf"
จากนั้นเลือก Save Target As..แล้วกดปุ่ม Save เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร
E-Book
(คลิก: 2,829)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 16.8 MB / โหลด: 5,900)


ความคิดเห็นที่  1

ความชัดเจนมีมากแต่ถ้านำไปสู่การปฏิบัติจริงจะเห็นคุณประโยชน์จากการนำไปใช้มหาศาลเป็นตัวช่วยของการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายได้ค่ะ

จินตนา จิตนารินทร์   (21 เมษายน 2553  เวลา 15:43:36)