Loading ...

 

E-Book
(คลิก: 3,591)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 11.4 MB / โหลด: 7,948)

*ในกรณีมีปัญหาในการดาวน์โหลดให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ลิงค์ "เอกสาร pdf"
จากนั้นเลือก Save Target As..แล้วกดปุ่ม Save เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร
E-Book
(คลิก: 3,591)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 11.4 MB / โหลด: 7,948)


ความคิดเห็นที่  9

ปัจจุบันรายวิชาเพศศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแล้ว  แต่ปัจจุบันครูผู้สอนได้เคยได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเลยจึงอยากให้มีการสัมมนากันบ้างครับ

ครูพนม  เยาว์ดำ   (30 ตุลาคม 2554  เวลา 10:37:17)

ความคิดเห็นที่  8

ต้องมีถุงยาง

นายเกลี้ยง   (7 กันยายน 2554  เวลา 15:30:30)

ความคิดเห็นที่  6

เป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์กับครูผู้สอนวิชาเพศศึกษาและตัววัยรุ่นเองต้องได้ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองให้มากที่สุด

วนิดา สุขสมโสด   (6 กันยายน 2554  เวลา 12:12:42)

ความคิดเห็นที่  5

ต้องมีภาพประกอบทางการเรียน

ณัฐกมล        พรหมศร   (12 สิงหาคม 2553  เวลา 14:32:55)

ความคิดเห็นที่  4

วัยรุ่นควรได้ศึกษาเพื่อชีวิตการมีครอบครัวจะได้สมบูรณ์ ไม่เป็นปัญหาสังคม รู้จักการวางแผนครอบครัวที่ดี เห็นความสำคัญของตัวเรารู้คุณค่าของตัวเราและผู้อื่น เป็นหลักสูตรที่ดีมาก

นางสุลักขณา เพียรเสมอ   (8 กรกฎาคม 2551  เวลา 20:44:13)