Loading ...
ความยาว: 16 นาที
เรื่องย่อ:      หนังเล่าเรื่องผ่านขั้นตอนการร่วมรักที่แบ่งเป็น ๔ ช่วง (เล้าโลม, เร่งเร้า, เข้าจังหวะ, จุดสุดยอด) เพื่อเผยแง่มุมความรักผ่านตัวละครทั้ง ๔ คือ ชายหนุ่มที่ป่วยเอดส์ พยาบาลสาว เด็กหนุ่มที่ใช้การช่วยตัวเองเป็นการปลอดปล่อยความต้องการทางเพศ และหญิงสาวขายบริการทางเพศ ภายใต้เครื่องแบบนักศึกษา ทั้ง ๔ คนต่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยไม่รู้ตัว กลายเป็นเหตุ เป็นผล เป็นต้นและปลายในชีวิตซึ่งกันและกันที่นำเราไปสู่ความเข้าใจใหม่เรื่อง “การร่วมรัก”
สร้างสรรค์โดย: นายวุฒิดนัย อินทรเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Make Love Stories
(ขนาดไฟล์: 17.2 MB / โหลด: 1,794)


ความคิดเห็นที่  1

โหลดไม่ได้เลยสัญญาณไม่ดี

ครูดง   (5 กรกฎาคม 2555  เวลา 10:56:58)