Loading ...
ทายนิสัยจากรูปร่าง
รูปร่างสูงผอม
รูปร่างสูงท้วม
รูปร่างสูงใหญ่
รูปร่างเตี้ยผอม
รูปร่างเตี้ยท้วม
รูปร่างเตี้ยหนาความคิดเห็นที่  2

เห็นด้วย กับ คห.1

มนุษย์   (16 ธันวาคม 2553  เวลา 00:01:37)

ความคิดเห็นที่  1

มันก็ไม่ได้อยู่ที่ลักษณะหรอกมันอยู่ที่การเลี้ยงดู

คน   (2 พฤศจิกายน 2553  เวลา 11:31:10)