Loading ...

 

ความยาว: 16.49 นาที
เรื่องย่อ:      เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีมักถูก  “ห้าม”  ไม่ให้ใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนอื่นๆ ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ติดเชื้อจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน  แล้ว  “ข้อเท็จจริง”  ล่ะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า  ตามไปดูการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก 4 คนนี้แล้วจะรู้ว่าเด็กๆ เหล่านี้ไม่มีอะไรต่างจากเด็กคนอื่นเลย
สร้างสรรค์โดย: กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดเชียงราย
หนึ่งวันของชีวิต+
(ขนาดไฟล์: 16.3 MB / โหลด: 1,625)


ความคิดเห็นที่  1

เป็นผลงานที่มีคุณภาพมากเลยครับ ขอชื่นชมด้วยหัวใจ

rungphet   (22 พฤศจิกายน 2553  เวลา 14:54:33)