Loading ...
ชื่อทางการ Prince of Persia
ชื่อไทย เจ้าชายแห่งเปอร์เซีย
ประเภท Action/Adventure/Fantasy/Romance
กำกับโดย Mike Newell
เขียนบทโดย Boas Yakin, Doug Miro, Carlo Bernard, Jordan Mecher
 
 

          การแต่งงานระหว่างราชวงศ์/ชนชั้นสูงของรัฐหรือเมืองต่างๆ เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในมุมหนึ่งการแต่งงานลักษณะนี้แสดงให้เห็นความพยายามในการสร้างพันธมิตรทางการเมืองเพื่อต่อรองกับภัยคุกคามจากบรรดารัฐหรือเมืองอื่นๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ บรรดาราชวงศ์/ชนชั้นสูงของรัฐต่างๆ ในยุโรปที่มีการแต่งงานข้ามสายกันไปมาเสียจนแทบจะเป็นญาติกันทั้งหมด หรือแม้แต่ในสังคมไทยที่บรรดาเจ้าเมืองมักส่งลูกสาวมาเป็นนางสนมในวังหรือเมียของขุนนางระดับสูง

         “ เจ้าชายแห่งเปอร์เซีย” แม้จะเป็นภาพยนตร์ที่เนื้อหาส่วนใหญ่อิงอยู่กับการสู้รบและความขัดแย้งของชนชั้นกษัตริย์เปอร์เซีย โดยเป็นเรื่องราวของเจ้าชายแดสตัน แห่งเปอร์เซียที่หลงกลอุบายของนิแซม ยกทัพเข้าทำลายเมืองศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลทรายเพื่อค้นหาทรายแห่งกาลเวลา ซึ่งจะทำให้เวลาย้อนกลับ และนิแซมในฐานะเชื้อพระวงศ์จะได้ขึ้นครองราชย์ จากการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตที่จะนำมาซึ่งความตายของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แดสตันได้พบกับเจ้าหญิงแห่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่บอกเล่าเรื่องราวพลังอานุภาพของทรายแห่งกาลเวลาให้เขาฟัง โดยทั้งสองได้พากันหนีออกนอกเมืองและรวบรวมกำลังความคิดเพื่อยุติการกระทำของนิแซม

          

           จากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบางส่วนของหนังแสดงให้เห็นภาพของการแต่งงานเพื่อสร้างพันธมิตรทางการเมืองและการยอมรับอำนาจของประเทศที่พ่ายแพ้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เจ้าชายองค์โตในฐานะแม่ทัพใหญ่มีความต้องการจะแต่งงานกับเจ้าหญิงผู้ครองนครศักดิ์สิทธิ์ที่เปอร์เซียเพิ่งยึดได้ หรือการแต่งงานของแดสตันเจ้าชายองค์เล็กภายหลังเหตุการณ์ที่วุ่นวายตลอดเรื่องจบลง การแต่งงานของเจ้าชายกับเจ้าหญิงโฉมงามที่ปรากฏใน “ เจ้าชายแห่งเปอร์เซีย” ดูจะสะท้อนให้เห็นภาพความรู้สึกหรือสำนึกแบบชนชั้นกลางปัจจุบันที่สอดแทรกเข้ามา โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความรักและรักแรกพบที่เจ้าชายมีต่อหญิงสาว

                    

           หากมองจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์และบันทึกเกี่ยวกับอดีตส่วนใหญ่จะพบว่า “ ความรู้สึก” และ “ สำนึก” เรื่องความรักเป็นสิ่งที่แทบไม่ปรากฏเลยจากการแต่งงานระหว่างชนชั้นนำ เพราะชายหญิงชนชั้นนำส่วนใหญ่ล้วนถูกพ่อแม่จับคลุมถุงชนกันแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเจ้าชายเจ้าหญิงทั้งหลายล้วนแทบไม่เคยพบหน้ากับว่าที่คู่ครองหรือคู่หมั้นของตนเองก่อนการแต่งงานเลย การแต่งงานของชนชั้นสูงจึงเป็นเรื่องที่ถูกจัดการโดย “ คนอื่น” ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองและอนาคตของรัฐมากกว่าถูกจัดการโดย “ ความรัก” แบบปัจเจกชนของชายหญิงที่สื่อทั้งหลายพยายามพร่ำบอกในปัจจุบัน

           การแต่งงานจึงมีมิติที่หลากหลายซับซ้อนและแตกต่างมากกว่าที่สังคมส่วนใหญ่พยายามยัดเยียดให้เป็นเรื่องของความรักมากนัก