Loading ...
ทายใจจากเสียงหัวเราะ
 หัวเราะเสียงดังลั่น
หัวเราะเสียงเบา
หัวเราะเสียงสูง
หัวเราะเสียงหนักแน่น
หัวเราะเสียงต่ำ