Loading ...

          ธม บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมประสาท (มิตรภาพที่ ๑๔๙) จ.สงขลา ผู้ยืนกรานว่าเด็กท้องต้องได้เรียนต่อ

          ธม กล่าวถึงเพศศึกษาว่าเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน ที่หนีกันไม่พ้น ซึ่งบางคนก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้น พยายามปฏิเสธและไม่มีคำตอบให้ เช่น เมื่อเด็กตั้งท้อง พอเกิดปัญหาขึ้นมาจะไปปรึกษาพ่อแม่  พ่อแม่บางคนก็รับไม่ได้ และบางครั้งคนก็ไม่ได้เรียนรู้ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอาย   

          “เรื่องจริงในชีวิตมันหลีกหนีเรื่องเพศไม่ได้ บางคนเข้าหามันด้วยซ้ำ ดังนั้นน่าจะให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเพศศึกษา ให้เขารู้จักป้องกัน รู้จักปรับตัว เราน่าจะมีโอกาสให้คนที่ยังไม่พร้อม ได้มีโอกาสเรียนรู้ และให้สังคมเลิกประณามว่าเป็นความผิดพลาด หรือผิดร้ายแรง” ธมบอกและว่า การนำเพศศึกษาบรรจุเข้าหลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นการเรียนรู้ที่สร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน

        ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เหตุผลว่า เพราะเป็นโอกาสหนึ่งที่ให้เด็กได้เรียนรู้เป็นสาระเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเสริมในวิชาสุขศึกษา พลศึกษาได้ แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มักไม่ยอมรับ ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นว่าจะพร้อมหรือไม่ต่างหาก ถ้าสร้างความเข้าใจที่ดีว่าไม่ใช่สื่อลามกเรื่องเพศ แต่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน ก็สามารถทำหลักสูตรเพิ่มเติมได้ โดยไม่ขัดระเบียบของหลักสูตรแกนกลาง

        “ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก แค่ขอให้เด็กเรียนรู้ ๑ คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งมันไม่กระทบกับเวลาในส่วนอื่น เหมือนวิชาเลือกอื่นๆ ที่เขาได้เรียน โดยบูรณาการทักษะชีวิตกัน” ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความเห็น

        ธม บอกว่า หลักสูตรเพศศึกษามีอยู่แล้ว ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาทำให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งเขาก็ชี้แจงกับผู้ปกครอง และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องให้รับรู้รับทราบ และเข้าใจ

       ผู้อำนวยการโรงเรียนยังบอกด้วยว่า ต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชน ครู โดยสร้างองค์ความรู้ให้ครูก่อน เพราะบางทีครูรู้ แต่รู้ไม่ทั้งหมด หรือเข้าใจไม่ทั้งหมด โดยครู ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมาคุยกัน คือต้องมีกิจกรรมที่ทำให้เห็นว่าเพศศึกษามีความสำคัญ

       ธม ยังพูดถึงเรื่องการตั้งท้องในวัยเรียนว่า คือสภาพปัญหาหนึ่ง อันเป็นผลพวงมาจากสภาพปัญหาครอบครัวค่อนข้างมาก โดยในมุมของสถานศึกษา ไม่มีใครอยากให้เด็กท้อง เพราะแสดงถึงระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนที่หย่อนยาน ที่ยังรู้จักเด็กไม่ดีพอ

ธม บุญธรรม

          “แต่ถ้าเด็กท้องแล้ว เขาเป็นจำเลยของสังคมหรือ ถึงไม่ให้เขาเรียนต่อ ผมคิดว่าถ้าเด็กเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเรียนได้ ผมเปิดโอกาสให้กับพวกเขา เพราะเราจะสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้ เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของการเรียน ไม่ใช่ท้องแล้วเป็นเรื่องเลวร้ายจะเรียนไม่ได้” ธมบอก

          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ ทิ้งท้ายว่า โรงเรียนจะสอนทักษะชีวิตให้ เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความคิดเห็นที่  4

    เพศศึกษา เป็นสิ่งที่มนุษย์ปฏิเสธไม่ได้ ต้องเรียนรู้และเข้าใจ เด็กที่อยู่ในวัยเรียนวัยรุ่นทั้งหลายก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจวิธีป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น เพราะถ้าหากผิดพลาดแล้ว ก็อาจเสียอนาคตไปเลย ดังนั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายจำเป็นต้องเข้าใจ ในธรรมชาติและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรหลานอันเป็นที่รักของเราท่านได้ รวมทั้งครูอาจารย์ พึงตระหนัก เปิดใจรับและตั้งสติให้ดีอย่าพึ่งหวั่นวิตกใดๆ
เรามาหาทางป้องกันดีกว่า โดยการให้ความรักความอบอุ่นและการให้อภัย เสมอ...เด็กที่ได้รับความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ย่อมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้วยความห่วงใย ขอฝากเตือนสติมายังท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ......

ความคิดเห็นที่  3

   เห็นด้วยกับผู้อำนวยการธม   บุญธรรม  ที่ต้องเอาหัวหน้าชุมชนและผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมาพูดคุยกัน     เพราะการสอนเพศศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ดูหน้ากลัวไม่ใช่สอนเพื่อให้ปฏิบัติและป้องกัน     ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องขยายความกันอีกมากครับ

ครูหวังหมัด      มะนูรีม          โรงเรียนหมอนทองวิทยา   (23 มิถุนายน 2554  เวลา 14:37:29)

ความคิดเห็นที่  2

ดีครับ

สันติ   (25 พฤษภาคม 2554  เวลา 13:27:44)

ความคิดเห็นที่  1

เห็นด้วยค่ะ เด้ก ถ้าพลาดมา ทำไมต้องให้เขาเป็นจำเลยของสังคม เขาพลาดเพราะผู้ใหญ่ พ่อแม่ เราควรประนาม
ตัวเอง ถึงจะถูก หาทางป้องกัน ช่วยกันเถอะค่ะ ไม่มีวันสาย

รุ่งนภา   (18 พฤษภาคม 2554  เวลา 12:50:58)