Loading ...

จากการที่รายการดอกรักบานแฉ่งได้จัดกิจกรรมนอกจอคือการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เรื่องเพศ 24 ชั่วโมง” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารเรื่องเพศในวงกว้างและการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการ โดยมีรางวัลคือ

  • ภาพถ่ายยอดเยี่ยม   1          รางวัลๆ ละ            30,000 บาท          พร้อมประกาศนียบัตร
  • ภาพถ่ายดีเด่น         2            รางวัลๆ ละ            10,000 บาท          พร้อมประกาศนียบัตร

                โดยได้เปิดรับภาพที่ส่งเข้าประกวดตั้งแต่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย.นั้น มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดทั้งสิ้น 31 ชุด และได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและการทำงานเรื่องเพศ 5 ท่าน ได้แก่

                1.คุณสุริยนต์         จองลีพันธ์                              บ.ป่าใหญ่ครีเอชั่น

                2.คุณอุษาสินี        ริ้วทอง                                    องค์การแพธ

                3.คุณอริสา            แดงเอียด                                สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

                4.คุณวีรุทัย            อยู่เหลือสุข                            โครงการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน

                5.คุณแสงศิริ          ตรีมรรคา                                มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
 

                ผลการตัดสิน ปรากฏว่าไม่มีภาพใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เนื่องจากไม่มีภาพใดสามารถสื่อสารประเด็นเรื่องเพศ 24 ชั่วโมงได้อย่างชัดเจน คณะกรรมการจึงได้อภิปรายและมีมติให้รางวัลภาพถ่ายดังนี้

                รางวัลภาพถ่ายดีเด่น 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

                1.นาย ชนกานต์ นิพพิทา จ.ชุมพร

                2.นาย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล จ.กรุงเทพฯ

                รางวัลชมเชย 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ได้แก่

                - นายอภิเดช  จันทรภูมิ  จ.กรุงเทพฯ 

                ทั้งนี้ จะมีการมอบรางวัลในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 พร้อมกับเวทีเสวนา “เรื่องเพศ 24 ชั่วโมง : เรื่องเล่าจากภาพถ่าย”ในงานเวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5“ก้าวที่เก้า…..ก้าวที่กล้า: เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ วันที่ 3-5สิงหาคม 2554ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯโดยในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “เรื่องเพศ 24 ชั่วโมง” ของภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดอีกด้วย

หมายเหตุ

                คณะกรรมการมีความเห็นต่อภาพที่เข้าประกวด ดังนี้

ภาพรวม

            ภาพที่ส่งเข้าประกวดเกือบทั้งหมดยังสื่อสารเรื่องเพศในมุมมองของกระแสหลัก คือ มองว่าเรื่องเพศคือเพศสัมพันธ์ โป๊เปลือย โดยบางภาพมีการตีตรา หรือตอกย้ำคุณค่าบางอย่างซึ่งเป็นการเหมารวม เช่น เยาวชนใจแตกท้องในวัยเรียน หรือการแสดงออกของเพศอื่นๆ เช่น เกย์ กะเทย ว่ามีแบบเดียวคือวี้ดว้าย แต่งตัวสีสันจัดจ้าน บางภาพเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นในลักษณะแอบถ่าย เป็นต้น

ภาพที่ได้รางวัล

                สำหรับภาพที่ได้รับรางวัลดีเด่นทั้ง 2 ภาพ คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการนำเสนอเรื่องเพศในแง่มุมของการเรียนรู้ กล่าวคือ เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรสอนให้เด็กได้เข้าใจเพื่อที่จะให้เด็กหรือเยาวชนได้มีภูมิต้านกับเรื่องเพศที่อยู่ในสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่อาจจะให้ข้อมูลหรือทัศนะเรื่องเพศที่ไม่รอบด้านกับเด็ก ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้ชมภาพดังกล่าวสามารถคิดต่อและอาจจะเริ่มพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ส่วนภาพที่ได้รับรางวัลชมเชยกรรมการเห็นว่าสามารถสื่อสารเรื่องเพศกับความเชื่อของคนในสังคมได้ดีซึ่งหากนำเสนอในมุมเรื่องเพศกับพื้นที่การแสดงออกของผู้หญิงด้วยก็จะทำให้การเล่าเรื่องของภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

                ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายเรื่องเพศ 24 ชั่วโมงและร่วมฟังเสวนา ความเห็นของคณะกรรมการ ความเห็นความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวับได้ตามรายละเอียดข้างต้นความคิดเห็นที่  3

ดีมาก

อลิต   (1 กันยายน 2554  เวลา 19:57:36)

ความคิดเห็นที่  2

จัดประกวดอีกค่า  มาไม่ทัน  ไม่งั้นรางวัลยอดเยี่ยมคงหนีไม่พ้น

่jj   (16 สิงหาคม 2554  เวลา 12:33:19)

ความคิดเห็นที่  1

goodddddddddddddddddddd

e'fer   (3 สิงหาคม 2554  เวลา 10:11:07)