Loading ...

             พรภัทรา จำเริญ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุดรธานี ผู้ประสานงานโครงการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน หน่วยประสานงาน (โหนด) มรภ.อุดรธานี ให้ความเห็นต่อสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในพื้นที่ จ.อุดรธานี ว่ามีการตอบรับจากโรงเรียน คนทำงานเรื่องเพศในพื้นที่ก็มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้งานเพศ/เอดส์มีอยู่แล้ว แต่เป็นงานจร

             “พอมีโหนดไปเป็นเจ้าภาพอย่างชัดเจน ก็ชวนคนในพื้นที่ลุกขึ้นมาแสดงตัว ทำให้การทำงานชัดขึ้น เหมือนมีพี่เลี้ยง สร้างความเชื่อมั่นให้คนในพื้นที่มากขึ้น และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง” พรภัทรา บอก

          เธอยังบอกด้วยว่า ในการทำงานเรื่องเพศศึกษานั้น เขาได้เรียนรู้ว่ามีคนที่มีความคิดเห็นคล้ายกัน คือ ชอบที่จะทำงานเพื่อเยาวชน เพื่อสังคม อย่างบางคนจะพูดว่าทำไปทำไมเสียเวลา แต่เขาคิดว่าสิ่งนี้เกิดประโยชน์ เพื่อทำให้คนมีคุณภาพ ก็ต้องเริ่มทำ

          “เราคิดว่าการเอาลงหลักสูตร ให้คนเรียนทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเด็กให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มจากการสร้างครูที่มีคุณภาพก่อน โดยอบรมทำความเข้าใจเรื่องเพศศึกษารอบด้านให้กับครูก่อน เราจะได้ครูคุณภาพที่เข้าใจทัศนะเรื่องเพศ เพื่อนำผู้เรียนไปสู่การคิด วิเคราะห์”

          ในการประสานงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนเพศศึกษาในพื้นที่ พรภัทรา บอกว่า เป็นงานหนักมาก ซึ่งการประสานงาน หรือการสร้างคนในพื้นที่ให้ลุกขึ้นมาทำงาน ต้องขยันที่จะสื่อสาร หรือขายแนวคิด รวมทั้งต้องสร้างสัมพันธภาพส่วนตัวด้วย เพราะถ้าใช้ระบบการสั่งการคงไม่ดี คนอาจรู้สึกไม่อยากทำ เลยต้องใช้คนที่มีใจทำงาน เพื่อให้คุยกันรู้เรื่อง

          รองคณบดีฯ ให้ความเห็นว่า เมื่อสร้างคนทำงานขึ้นมาได้ เขาจะลุกขึ้นมาต่อยอดงานเพศศึกษาได้ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไหนที่เอาจริงเอาจังก็จะประสบความสำเร็จ เช่น เกิดกลุ่มเยาวชน ขยายการอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียน ทั้งนี้ การทำงานเพศศึกษาเป็นงานหนักและเหนื่อย แต่เมื่อเกิดผลผลิต ก็ทำให้หายเหนื่อย

          เธอยังเสริมด้วยว่า การทำงานเพศศึกษานั้นต้องเป็นการขับเคลื่อนของทุกภาคีร่วมกัน เพราะแต่ละหน่วยงานมีความโดดเด่นแตกต่างกัน การทำคนเดียวคงไม่ประสบความสำเร็จ จึงต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าง จ.อุดรฯ ก็มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมทำงานด้วย ก็กระจายงานกันทำ และขณะนี้ ในพื้นที่มีคนเสนอตัวเข้ามาเป็นภาคีเพศศึกษามากขึ้น

          “เราจะขายแนวคิดแบบไม่เน้นปริมาณ อย่างการอบรมแบบไฟไหม้ฟาง เช่น เอาคนมา ๓๐๐ คนให้ความรู้แล้วจบ หยุดซะที เปลืองงบของรัฐบาล ซึ่งก็ต้องปรับแนวคิดในการทำงานทรัพยากรมนุษย์ใหม่ ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าของผู้เข้าอบรม เพราะพื้นฐานของคนคือต้องการให้คนยอมรับ และทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับเขา”    

          ขณะที่ ความคาดหวังของเธอในการทำงานคือ ต้องการเห็นทุกเขตพื้นที่เป็นโหนดเหมือน มรภ. เหมือนจำลองโหนดของแต่ละโหนด คือมีเอ็มที (วิทยากรหลัก) ในเขตพื้นที่ เป็นศูนย์กระจายข่าวสาร หรือสื่อเพศศึกษา จะได้กระจายความรับผิดชอบให้เบ็ดเสร็จในแต่ละพื้นที่ไปเลย เพื่อให้การประสานงานทำได้กระชับขึ้น 

          อย่างไรก็ตาม แม้การทำงานในพื้นที่ของ จ.อุดรธานี จะมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนก็ตาม แต่ผู้ประสานงานโครงการเพศศึกษาฯ บอกว่าความท้าทายในการทำงานคือ เรื่องของคุณภาพ ซึ่งหมายถึง ระบบการพัฒนาครู และเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ให้มีการพัฒนาอยู่ตลอด ไม่เช่นนั้นเพศศึกษาก็อยู่ไม่รอด จะไม่ยั่งยืน

          “การพัฒนาจะทำให้เราอยู่ได้ ซึ่งเราก็ยังลองผิดลองถูกอยู่ ก็ปรับให้เข้ากับบริบท”  รองคณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวความคิดเห็นที่  8

ภูมิใจที่เกิดมาได้ทำงานให้ทุกคนมีสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัย ขอส่งกำลังใจให้คนทำงานเรื่องเพศประสบความสุขความเจริญค่ะ

พรภัทรา จำเริญ   (12 ธันวาคม 2557  เวลา 21:57:35)

ความคิดเห็นที่  7

อยากให้อาจารย์ขยายผลมาที่สกลนครจังเลยค่ะ  เด็กวัยรุ่นจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดี

ครูจันทร์เพ็ญ  จำเริญ   (27 พฤษภาคม 2556  เวลา 20:30:59)

ความคิดเห็นที่  6

ขอชื่นชมอาจารย์มากค่ะ อาจารย์มีจุดยืนด้านความคิด เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อันทรงคุณค่าให้กับเยาวชน
อยากให้มีคนคิดดี ๆ เหมือนอาจารย์จังค่ะ ประเทศไทยจะได้เจริญ  เป็นกำลังใจนะคะ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะคะ

ครูรุ่ง   (30 กันยายน 2554  เวลา 21:45:00)

ความคิดเห็นที่  5

เป็นโครงการที่ดีสามารถนำกิจกรรมที่เข้าอบรมไปใช้ในการสอนเด็ก  และเด็กก็เกิดความไว้วางใจครูมาก กล้าที่จะแสดงความรู้สึก  รู้จักการป้องกันโรคที่เกิดกับการมีเพศสัมพันธ์ดีขึ้นและเข้าใจวิธีการคุมกำเนิด  

ครูสอนเพศ   (25 กันยายน 2554  เวลา 16:17:36)

ความคิดเห็นที่  4

สอนเพศศึกษา  ขอให้มีความรักความเข้าใจความหวังดีในเยาวชน  ก็เกิดอานิสสงค์แล้วจ้า  
ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้วิลามีวันนี้

      ทำผลงานเรื่องเพศ  อนุมัติได้เป็นครูเชี่ยวชาญแล้ว   ช่วยกันยินดีกับครูเพศหน่อยนะ

ครูวิลา   (25 กันยายน 2554  เวลา 12:18:30)

ความคิดเห็นที่  3

เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก และน่าจะมีการจัดอบรมเรื่องเพศศึกษาตามโรงเรียงในระดับมัธยมศึกษาแต่ละแห่งเพื่อเป็นความรู้ และแนวการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทั้งการป้องกันตัวเรื่องโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพัน หรือวิธีการคุมกำเนิด ขอให้โครงการนี้มีอยู่ตลอดไปนะคะ

ยุ้ย   (8 กันยายน 2554  เวลา 14:26:53)

ความคิดเห็นที่  2

สิ่งสำคัญที่สุด อยู่ที่เรากล้าก้าวเดินหรือไม่  กล้าเดินเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีสุขภาวะทางเพศที่ดี
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ทักษะวิชาชีพกับนักเรียนของเราเพื่อไปต่อสุ้กับสิ่งแวดล้อมที่มากหมายหลายปัญหา  จงกล้าเดินอย่างมั่นคง และมีพี้เลี้ยงที่เข็มแข็ง เป็นกำลังใจ และก้าวเดินต่อไปเพื่อเยาวชนค่ะ

ครูก๋อย   (5 กันยายน 2554  เวลา 11:35:30)

ความคิดเห็นที่  1

การมีโหนดคอยให้ความช่วยเหลือ คอยแนะนำ คอยประสานงาน ทำให้การทำงานเพศศึกษาสะดวกขึ้น มั่นใจในการทำงานมากขึ้น ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากโหนดราชภัฎอุดรธานีทุกท่าน ที่ให้โอกาส ให้กำลังใจและให้อะไรอีกหลายๆ อย่าง อย่าท้อนะคะ สู้..สู้.. นะคะ

ครูคิด   (3 กันยายน 2554  เวลา 11:34:11)