Loading ...

          http://lifeskill.obec.go.th/  เว็บไซต์ทักษะชีวิต (Life skills) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          เว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่รวบรวมหนังสือ หรือสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับครู หรือบุคคลต่างๆ ที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะชีวิต นอกจากนี้ ยังมีคำอธิบายด้วยว่า องค์ประกอบของทักษะชีวิตนั้นมีและเกิดขึ้นได้อย่างไรความคิดเห็นที่  3

184x9O Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Really Great.

social bookmarks   (20 มิถุนายน 2556  เวลา 02:41:57)