Loading ...
 
          เรา อยู่ในเวลาที่คนเชิดชูและต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพในการเลือกทางเลือกต่าง ๆ ในชีวิตของคน แต่กลับมีหลายเรื่องหลายราวที่คนหลายกลุ่มไม่ลังเลที่จะลดทอนเสรีภาพในการ เลือกของคนอื่น โดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวที่ไม่ถูกมองเห็นหรือจัดว่าเป็นประเด็นทางการเมือง
 
          ตัวอย่างโหด ๆ และสุดแสนอมตะของการเบียดขับเสรีภาพในอาณาบริเวณส่วนตัว ได้แก่การเลือกทางเลือกของคนที่เผชิญสถานการณ์ “ท้องไม่พร้อม”
 
          ปรากฏการณ์ “ท้องไม่พร้อม” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประการคือ “การท้อง” และ “ความไม่พร้อม” ซึ่งมีแง่มุมน่าคิดว่าด้วยการเลือกและความสามารถในการเลือกของมนุษย์หลาย ประการ


การท้องของคนประกอบด้วยขั้นตอนที่ต้องอาศัยการตัดสินใจอยู่หลายขั้น
 
      การเลือกว่าจะท้องหรือไม่ และท้องกับใคร  วิวัฒนาการด้านการคุมกำเนิดเวลานี้มีประสิทธิภาพ สะดวกและราคาไม่สูงนัก แปลว่าเราอยู่ในเวลาที่คนควรจะเลือกได้ทุกครั้งการร่วมเพศว่าจะท้องหรือไม่ ท้อง  แต่ก็ยังมีคนมากมายที่เผชิญสถานการณ์ “ท้องไม่พร้อม” โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือไม่รู้หรือเข้าไม่ถึงการคุมกำเนิด คำถามน่าคิดคือการรู้บ้าง/ไม่รู้บ้างหรือรู้ไม่เท่ากันว่าด้วยการคุมกำเนิด และเรื่องเพศที่ปลอดภัยนี้เป็นเพราะอะไร ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำที่ซับซ้อนอยู่แล้วของสังคมไทยอย่างไร
 
          ความ สามารถในการเลือกว่าจะท้องเมื่อไร กับใคร อย่างไร กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและคนที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางกระแสหลักแบบไทยที่เน้นการ “ห้าม + อั้น” คือบอกให้คนรอไปมีเซ็กส์และท้องเมื่อแต่งงานแล้วเท่านั้น ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางเพศของคนมากมาย และการแต่งงานก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะทำให้การท้องที่เกิดขึ้นมีความ พร้อมไปทุกกรณี
 
          ประเด็นชวนคิดคือ ทางเลือก/การได้เลือก/และความสามารถในการเลือกของคนไม่เท่ากันว่าด้วยการท้อง
 
   การเลือกว่าจะอุ้มท้องต่อไปเมื่อรู้ตัวว่าท้องหรือไม่ – หลายกรณีที่ “ท้อง” มาเจอกับ “ไม่พร้อม” ในขั้นตอนนี้
 
          อะไร บ้างที่ทำให้การท้องเกิดสภาพ “ไม่พร้อม” – เป็นไปได้ตั้งแต่การท้องเป็นผลมาจากรูปแบบเรื่องเพศ “นอกกรอบ” ของเพศวิถีกระแสหลัก (ที่นิยามความถูกต้องเหมาะสมของเรื่องเพศอย่างเฉพาะเจาะจงว่า ต้องเกิดในสถาบันการแต่งงาน แบบผัวเดียว-เมียเดียว เพื่อการเจริญพันธุ์เท่านั้น) เช่น ท้องนอกสมรส ท้องในวัยเรียน ฯลฯ
 
          เรื่อง เพศนอกกรอบถูกจัดเป็นบาปผิดใหญ่หลวง พร้อมการประณามที่รุนแรงมหาโหดชนิดที่หลายคน “ตายทางสังคม” ได้ คนไทยจำนวนไม่น้อยนิยมประณามเรื่องเพศนอกกรอบทันทีโดยไม่ดูที่มาที่ไป หรือองค์ประกอบเฉพาะของแต่ละเรื่อง ทำให้การออกนอกกรอบเรื่องเพศที่เกิดร่องรอยให้คนรู้เห็นได้กลายเป็นเรื่อง น่าหวาดหวั่นถึงเป็นถึงตายได้ การประณามเช่นนี้ปิดทางเลือกและการเข้าถึงความช่วยเหลือและบริการที่จำเป็น ของคนจำนวนมาก
 
          แต่ ความไม่พร้อมจำนวนมากไม่ได้เป็นผลมาจากปัจจัยเดียว แต่เป็นการผสมปนเปของหลายเรื่องอย่างซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงที่ไม่เหมือนกัน ในแต่ละคน ปัญหาความยากจนหรือข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ทำให้ ผู้หญิงมากมายเลือกจะไม่อุ้มท้องต่อไปจนคลอด แม้ว่าเธอจะแต่งงานมีสามีอยู่ด้วยสอดคล้องตามมาตรฐานเรื่องเพศที่ถูกต้องของ สังคม
 
          ความ พร้อมในการตั้งท้องของหลายคนอาจจะเปลี่ยนเป็นความ “ไม่พร้อม” ได้เมื่ออายุครรภ์ผ่านไป เช่นหญิงบางคนตั้งใจจะท้องและมีลูก แต่ท้องไปได้พักหนึ่งเธอถูกปลดออกจากงานเพราะวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบโรงงาน ของเธอ หรือบางคนเกิดปัญหาในความสัมพันธ์รุนแรงมาก ๆ จนทำให้ความพร้อมแต่เดิมกลายเป็นความไม่พร้อมไปได้
 
          น่า สนใจว่าสังคมไทยมองไม่เห็นภาพความไม่พร้อมของการท้องที่สลับซับซ้อน แต่ท่องคาถาแบบเดิม ๆ ว่าการท้องไม่พร้อมเป็นเรื่องของวัยรุ่นใจแตก โดยไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่า “ใจแตก” ที่ว่านั้นคืออะไร แท้ที่จริงซับซ้อนไม่แพ้ความไม่พร้อมของการท้องเลยทีเดียว
 
        คลอดแล้วจะเลี้ยงเด็กที่เกิดมาหรือไม่ อย่างไร   ความ ไม่พร้อมด้วยปัจจัยมากมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจทำให้หลายคนเลือกจะไม่เลี้ยงทารกที่จะเกิดมา เพราะภาระเรื่องการเลี้ยงเด็กถูกจัดให้เป็นของ “แม่” ที่คลอดออกมาเป็นหลัก ความไม่พร้อมจะเลี้ยงทำให้คนเลือกทำอะไรได้หลายอย่าง ตั้งแต่ส่งต่อให้ครอบครัวของตัวเองเลี้ยงให้ไปจนถึงการทิ้งเด็ก ประเด็นเรื่องความไม่พร้อมของการท้องที่ทำให้ไม่พร้อมจะเลี้ยงเด็กด้วยนี้ สะท้อมการขาดความสามารถในการเลือกของคนตั้งท้องในขั้นตอนก่อนหน้านี้ด้วย
 
         “ความ ไม่พร้อม” ที่มาประกอบกับการตั้งท้องของคนในหลายกรณี เป็นผลของปัจจัยมากมายทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การประณามและกดดันเรื่องเพศนอกกรอบ การกล่อมเกลาให้คนไม่ตระหนักรู้เกี่ยวกับความต้องการทางเพศรวมทั้งทางเลือก และความรับผิดชอบในทางเพศ การผลักภาระในเรื่องเพศและการเลี้ยงดูเด็กให้ผู้หญิง ฯลฯ
 
         การ คิดเรื่อง “ท้องไม่พร้อม” อย่างจริงจังจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในที่สุดแล้วรัฐและสังคมต้องรับภาระโดยตรงโดยอ้อมของสถานการณ์ท้องไม่ พร้อมและการจำกัดทางเลือกของคน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การเลี้ยงดูเด็ก และการจัดการกับปัญหาต่อเนื่องทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากคุณภาพของ พลเมืองของรัฐที่จะตามมาในอนาคต ฯลฯ
 
          กฎหมาย และนโยบายที่อิหลักอิเหลื่อเกี่ยวกับทางเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม อย่างการยุติการตั้งครรภ์ หรือข้อจำกัดเรื่องการเรียนหนังสือในโรงเรียน ทำให้ทางเลือกและการเลือกว่าจะจัดการกับสถานการณ์ท้องไม่พร้อมอย่างปลอดภัย ของพลเมืองไทยไม่เท่าเทียมกัน เช่น คนจำนวนไม่น้อยเผชิญกับอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำแท้งไม่ ปลอดภัย
 
          คำ ถามพื้นฐานที่น่าคิดคือ การท้องประกอบด้วยขั้นตอนที่คนเลือกได้อยู่หลายขั้น ความไม่พร้อมมีองค์ประกอบเฉพาะเจาะจงในแต่ละกรณี ใครควรจะเป็นผู้เลือกว่าควรจะทำอะไร อย่างไร ในสถานการณ์ “ท้องไม่พร้อม” ถ้ารัฐและสังคมไทยจะทำหน้าที่เลือกให้พลเมืองในเรื่องนี้ ก็ต้องเตรียมบริการสาธารณะรองรับในขั้นตอนต่าง ๆ ของการท้อง คลอดลูก เลี้ยงลูก ซึ่งรัฐและสังคมเองไม่ยินดีที่จะทำ
 
         สิ่ง ที่รัฐและสังคมไทยทำอย่างต่อเนื่องคือการจำกัดทางเลือกหลายทาง ทำให้การเข้าถึงทางเลือกที่ปลอดภัยเป็นไปได้ยากสำหรับคนหลายกลุ่ม การเป็นการสร้างและหล่อเลี้ยงความไม่เท่าเทียมในการเลือกของคนต่างชนชั้น ต่างสถานะที่เผชิญสถานการณ์ท้องไม่พร้อม เพราะกำลังเงินและตำแหน่งแห่งที่ในสังคมทำให้บางคนเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย ได้ แต่คนอีกมากมายเข้าไม่ถึง
 
          ใน เวลาที่คนหลายกลุ่มในสังคมการเมืองนี้ให้ความสำคัญกับพลังอำนาจของพลเมือง เราน่าจะคิดใคร่ครวญถึงทางเลือกและความสามารถในการเลือกของพลเมืองที่เผชิญ สถานการณ์ท้องไม่พร้อมด้วยเหตุและองค์ประกอบของชีวิตต่างกัน และถามตัวเองว่าในสถานการณ์เช่นนี้รัฐควรจะเลือกทางเลือกแทนพลเมือง เราแต่ละคนควรจะเลือกแทนคนอื่นผ่านการประณามโดยไม่ลืมหูลืมตาหรือไม่?
 
          หรือ เราควรจะเสริมสร้างพลังอำนาจของพลเมืองในการเลือกทางเลือกในง่มุมส่วนตัว ยิ่งของเธอและเขา ถ้าเราให้คุณค่ากับเสรีภาพของคนอย่างจริงจัง
 
          (ดัดแปลงมาจากบางส่วนของหนังสือ สิทธิ เพศ และกรรม: การโต้เถียงสาธารณะและทางเลือกเชิงนโยบายเรื่อง ‘ท้องไม่พร้อม’ ของ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ที่อยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์)


ความคิดเห็นที่  4

ขออนุญาตพูดในฐานะนักวิจัยคนหนึ่ง ไม่ว่าจะให้ความสำคัญแก่ตัวเลขทางการวิจัย หรือภาพรวมของประเทศ หรือหลักสิทธิเสรี แต่ก็ควรอยู่บนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรมและศีลธรรมของศาสนา และเอาสิ่งนี้ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาทำอย่างเสรี แล้วมันเกี่ยวอะไรกันที่จะต้องทำตามกัน เพราะหลักเมตตาธรรมมันก็คืออันเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก ขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ละคนล้วนๆ ความรู้ของมนุษย์ถูกจำกัดด้วยมิติของเวลาและภพชาติ การอนุญาตทำแท้งเมื่อไม่พร้อม เป็นการสนับสนุนบ่มเพาะทั้งตรงและอ้อมให้เด็กยุคใหม่ไม่ได้รู้จักคำว่าหน้าที่และความรับผิดชอบ อนาคตเยาวชนจะเป็นเช่นไรเพราะแค่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ่อและแม่เขายังมองว่ามันไม่สำคัญ และยังพิพากษาเด็กที่เขามีชีวิตแต่ยังพูดไม่ได้ตลอดกาลด้วยเหตุผลจำเป็นมากมายซึ่งไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาก่อนการเกิดของเขาเลย ถูกพิพากษาไปแล้วว่าเขาเกิดมาชะตาต้องไม่ดีและเป็นภัยต่อสังคม ความคิดเช่นนี้คือความคิดของจิตใจปุถุชน หาได้เท่าอริยเจ้าหรือศาสนาของทุกศาสนาที่ห้ามอย่างเด็ดขาด ในทางศาสนา หนึ่งชีิวิตมีคุณค่า หนึ่งชีวิตเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย หนึ่งชีวิตสามารถกำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวของเขาเองได้ แต่ก็ถูกตัดสินอย่างไร้ยุติธรรมเพราะชีวิตคนอื่น การคิดของมนุษย์หัวรักเสรีภาพและคิดเหมารวมด้วยตัวเลขและการวิจัย ความรู้เหล่านี้ยังตื้นเขินมาก เทียบได้แค่ความรู้หางอึ่ง ติ่งเล็กๆของความรู้อันมหาศาล

แค่เราเห็นสัตว์ตัวหนึ่งต้องได้รับบาดเจ็บ หรือต้องถูกฆ่าอย่างทรมาน เรายังสงสารมันเลย เป็นมโนธรรมที่เกิดโดยธรรมชาติในจิตใจมนุษย์ทุกคน นับประสาอะไรกับเด็กบริสุทธิ์เล่า  ถ้ามนุษย์คิดถึงหลักมนุษยธรรมมากกว่าหน้าตาหรือความลำบากกายและความทุกข์ในใจตัวเอง พวกเขาเหล่านั้นก็คงไม่ทำแท้งและต้องเจอกับตราบาปที่ไม่มีวันลบเลือนไปชั่วชีวิตแน่นอน แต่วิบากกรรมการทำแท้งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ มันไม่มีคุณค่าให้มนุษย์ได้ยึดถือแล้วหรือ ฝากไว้ให้ผู้ใหญ่ได้คิดค่ะ  

ด้วยความหวังดี    (15 พฤษภาคม 2560  เวลา 21:46:06)

ความคิดเห็นที่  3

มียาสอด ยาขับเลือด ยาขับเด็ก ยินดีขายต่อให้กับคนที่มีปัญหา
ท้องไม่พร้อม ท้องในวัยเรียน ต้องการทำแท้ง ยินดีให้คำปรึกษา
สอบถามได้ เพราะยานี้เป็นยาที่ใช้ใน รพ. ไม่มีขายทั่วไป
ขอคนที่เดือดร้อนและสนใจจริงๆ ติดต่อเราได้ ID:: care7206 หรือโทร 0986084322

care   (17 มิถุนายน 2559  เวลา 10:14:43)

ความคิดเห็นที่  2

ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาท้องไม่พร้อม และมีอายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ ต้องการปรึกษาอย่างปลอดภัย ขอให้ติดต่อ info@womenhelp.org

Ubonwan   (22 มีนาคม 2559  เวลา 07:11:50)

ความคิดเห็นที่  1


       บางครั้งลำบากนะในการตัดสินใจ เมื่อเด็กพลาดท้อง จะเก็บเด็กไว้ ก็ ลำบากมาก
1.ฐานะยากจน 2. อายสังคม  3. ใครจะเลี้ยง 4. เลี้ยงไม่เป็น
พี่เป็นครูเพศศึกษาเหมื่อนกัน  ตอนนี้ลำบากใจมาก อันดับแรกคือให้กำลังใจเด็ก  ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
แล้วต่อไปยังน่าห่วงมาก ตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่มีแนวทาง   มีข้อเสนอแนะช่วยแนะนำด้วยนะ

                                                                    ขอบคุณมาก

jomfon   (24 มีนาคม 2555  เวลา 17:46:28)