Loading ...

สรุปย่อ:

          ผลการเก็บตัวอย่างนิตยสาร ๖ ฉบับ ที่เป็นนิตยสารภาษาไทย เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะ ที่จัดพิมพ์และวางจำหน่ายในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒  พบว่า สิ่งที่นิตยสารเหล่านี้ ถ่ายทอดผ่านบทความและโฆษณาในเล่ม เกี่ยวกับ “ลักษณะความงาม” และ “ลักษณะการมีสุขภาพที่ดี” ในเชิงอุดมคติของผู้หญิงคือ ภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ รูปร่างที่ผอมเพรียว ผิวขาว ผมนุ่มสลวย อกใหญ่เต่งตึง ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์.. ในขณะที่ความอ้วนและความชราคือ ศัตรูตัวร้ายกาจที่สุด และเสนอวิธีการดูแลความงามและสุขภาพคือ การเชื่อและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และเชื่อในคุณสมบัติของสินค้า โดยใช้ภาษาชวนเชื่อ เปรียบเทียบ กล่าวอ้างเกินจริง และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน เป็นต้น กระบวนการโฆษณาและบทความที่นำเสนออุดมการณ์ความเป็นผู้หญิงผ่านสื่อชุดนี้ จะมีอิทธิพลครอบงำความคิดหรืออุดมการณ์รูปแบบอื่นๆ  จึงขึ้นอยู่ที่ว่าผู้รับสารจะเท่าทันเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

คุณไม่มี PDF plugin สำหรับบราวเซอร์นี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยตรงตาม link ด้านล่าง

pdf001
(ขนาดไฟล์: 1.5 MB / โหลด: 2,579)