Loading ...

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงปัญหานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา สังกัดสถาบันของภาครัฐและเอกชน ยกพวกทะเลาะวิวาท จนกลุ่มเด็ก ประชาชน ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ว่า แม้ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะมีมาตรการกวดขันป้องปราม แต่ยังคงเกิดเหตุอยู่ประปรายตามท้องถนน หรือบนรถประจำทาง ดังนั้น สอศ.จึงเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ ที่มีมาตรการป้องกัน มาตรการเชิงรุก และมาตรการเผชิญเหตุ เพราะขณะนี้ถึงตำรวจจะดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นเพียงมาตรการป้องกันแบบเฉพาะหน้า ไม่ได้เป็นมาตรการเชิงระบบที่มีรูปแบบชัดเจน


"ช่วงที่ผ่านมา เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเริ่มซาลง ส่วนหนึ่งเกิดจากลงพื้นที่ทำงานอย่างหนัก รู้ล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดเหตุในช่วงต่างๆ อาทิ เปิดภาคเรียน วันสถาปนาสถาบัน หรือช่วงที่มีการจัดงาน ซึ่งมีเด็กมารวมตัวกันจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆ แล้วทุกฝ่ายมีแผนที่เป็นรูปธรรมอยู่แล้ว เพียงแต่ทุกฝ่ายยังไม่เคยประสานงาน ในตัวแผนที่เป็นเล่มเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมาร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ ที่สามารถดูภาพรวมได้ตลอดเวลาว่าแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา เด็ก ผู้ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำอะไรบ้าง โดยผมจะเชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ มานั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมกับทุกฝ่ายในช่วงปลายเดือนนี้" เลขาธิการ กอศ.กล่าวความคิดเห็นที่  1

ดี

สมชาย   (5 เมษายน 2556  เวลา 06:06:28)