Loading ...

          เป็นหนังสือรวบรวมบทความจาก blog ของผู้เขีียนในเวบไซต์ Gotoknow เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตอบได้ว่าการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ครูต้องทำอะไร และมีเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้อย่างไร เพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิต มากกว่าการเน้นเนื้อหา

Education-Doc2
(ขนาดไฟล์: 2.1 MB / โหลด: 11,280)


ความคิดเห็นที่  1

ขอบคุณมากสำหรับหนังสือดีๆๆ ตามหามานานแล้วค่ะ