Loading ...

ครูศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย แนะเทคนิคการนำเพศวิถีศึกษาเข้าในโรงเรียนผ่านแกนนำเยาวชน “ชมรมกอไผ่”

“พี่ไปอบรมครูเพศวิถีศึกษาพร้อมกับครูอีก ๖ คน
เมื่อปี ๒๕๕๓ พบว่าตัวเองได้เห็นเรื่องเพศ
ไม่ใช่แค่ “เพศสัมพันธ์” เหมือนที่เคยคิด
เด็กก็น่าจะเรียนวิชาชีวิตแบบนี้บ้าง
จึงรวมตัวกับครูที่ไป จัดอบรมครูทั้งโรงเรียน

จิราพรรณ แสวงผล
 ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย

      

                 อาจารย์จิราพรรณ แสวงผล  แห่งโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย เล่าประสบการณ์ของความพยายามนำวิชาเพศศึกษาเข้าไปในโรงเรียน  มองว่าไม่ใช่แค่ทำความเข้าใจกับเพื่อนครู แต่ต้องสนับสนุนเด็กให้เป็นแนวร่วมสร้างผลงานจริง จะเกิดการยอมรับเร็วขึ้น และผู้อำนวยการก็จะเห็นความสำคัญไปด้วย

                “พี่ไปอบรมครูเพศวิถีศึกษาพร้อมกับครูอีก ๖ คนเมื่อปี ๒๕๕๓ พบว่าตัวเองได้เห็นเรื่องเพศ ไม่ใช่แค่ “เพศสัมพันธ์” เหมือนที่เคยคิด เด็กก็น่าจะเรียนวิชาชีวิตแบบนี้บ้าง จึงรวมตัวกับครูที่ไป จัดอบรมครูทั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นวิทยากรที่มั่นใจมาก (หัวเราะ) จากนั้นก็แบ่งกันสอนในวิชาที่แต่ละคนรับผิดชอบในเทอมนั้นเลย แทบไม่น่าเชื่อว่า คนโสดอย่างเราก็สอนได้ เด็กสนุก ครูเองก็ชอบ หัวเราะกันทั้งห้อง”

                ระยะต้นที่สร้างแรงกระเพื่อมในโรงเรียนไม่ได้ราบรื่นนัก เพราะมีครูไม่กี่คนที่เข้าใจในเรื่องนี้ ผลที่ได้คือเสียงซุบซิบใต้น้ำถึงความไม่แน่ใจว่าจะเร่งให้เด็กมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นถ้าพกถุงยางมาเรียน เด็กอาจอยากไปลอง และอีกหลายคำถาม รวมทั้งผู้อำนวยการก็ยังไม่มีท่าทียอมรับในเรื่องนี้เต็มตัว

                “เราเชื่อว่ามีประโยชน์ก็สอนไป วันหนึ่งเริ่มคิดว่าเราก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆ ทำไมไม่ดึงเด็กมาช่วยจัดกระบวนการแบบนี้ เด็กของเราไม่ใช่แค่รณรงค์แจกถุงยางกับเพื่อนๆ หรือตนเองมีสิทธิ์ถือถุงยางได้อย่างสบายใจเท่านั้น พวกเขามีศักยภาพมากกว่านั้น จึงของบประมาณจาก ผอ. ตั้งชมรมขึ้น” ครูแกนนำเพศวิถีฯ เล่าถึงแรงกดดันที่เด็กและครูอยากหาทางออกในขณะนั้น จึงรวมกลุ่มคนที่สนใจนำกิจกรรมด้านเพศวิถีมาตั้งเป็นชมรม

                 “ผมเป็นประธานรุ่นแรก ตอนนั้นอยู่ ม.๕ ครูบอกว่ามีเงินให้มาทำกิจกรรมเป็นชมรม พวกเราเป็นรุ่นพี่ที่ได้เรียนเพศศึกษา ทั้งเรื่อง ต้นกับอ้อ (www.teenpath.net/download.asp?ID=995) อะไรต่ออะไรต่อกันมาตั้งแต่    ม.๔ เราเองก็อยากบอกน้อง ๆ คนอื่นให้สนุกเหมือนกับเรา จึงใช้โอกาสตอนนั้นเริ่มทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆ ในโรงเรียน” นายจิรศักดิ์ เหมบุรุษ ศิษย์รุ่นแรกที่ได้เรียนเพศศึกษา ปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เล่าต่อไปถึง ชื่อ “ชมรมกอไผ่” เป็นพลังเด็กที่เปรียบเสมือนหน่ออ่อนของต้นไผ่ ที่รอวันขยายตัวเติบใหญ่ เป็นแกนนำรุ่นพี่ที่รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน แม้เรียนจบออกไปแล้ว ก็ยังกลับมาช่วยงานในค่ายต่างๆ ปัจจุบันจึงมีทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ทำงานด้วยกัน โดยงานในชมรมจะแบ่งทีมทำงานเป็น ๔ ส่วน โดยตั้งชื่อส่วนงานตามประเภทของไผ่ ได้แก่ ไผ่หวาน ดูแลการงานเอกสาร ทำป้ายโปสเตอร์รณรงค์ ไผ่คาย คอยทำกิจกรรมสันทนาการ เต้น Dance for life (http://www.teenpath.net/content.asp?ID=16469)ไผ่สีทอง ดูแลงานเสียงตามสาย จัดรายการวิทยุให้ความรู้กับเพื่อนและชุมชน และไผ่ตงผลิตสื่อ ICT แจกจ่ายใบความรู้เรื่องเพศศึกษาไปกับงานส่วนอื่นๆ 

                “ใน ม. ๑ และ ม.๔ โรงเรียนจะจัดกิจกรรม Day camp สำหรับเด็กใหม่ ก็ได้พี่ๆ กลุ่มนี้ช่วยทำฐานต่างๆ ให้น้องๆ ที่เข้ามาเรียนรู้ แล้วยังมีกิจกรรมนอกโรงเรียนอีกมากมายที่ชมรมลงไปทำ  ไม่ว่าจะเป็นค่าย พาเหรด ออกร้านรณรงค์ และลงพื้นที่กับชุมชน โดยต้องชื่นชมท่านผู้อำนวยการธรรมรงค์ เสนจันทร์ ด้วยที่เป็นแนวหลังให้โอกาสสำคัญกับพวกเราทุกคน” ครูจิราพรรณกล่าว

                ๓ ปีจนปัจจุบัน พลังใจของครูและพลังของเด็กๆ ทำให้โรงเรียนศรีสองรักษ์โตขึ้นมาเป็นจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากภายนอกที่เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของจังหวัดที่จะพัฒนาต่อ และภายในโรงเรียนจากเพื่อนครูและผู้อำนวยการที่หันมาสนับสนุนในเรื่องนี้ และมุ่งมั่นจะทำงานนี้ต่อไปอย่างจริงจังด้วยความคิดเห็นที่  2

เรียนอาจารย์ จิราพรรณ แสวงผล  มีความุ่งมั่นจริงๆค่ะขอชื่นชม ชื่อ ครูวิ นะคะ  อยู่โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  สพม. เขต 19 เดียวกันค่ะ  เพิ่งจะเข้าอบรม เมื่อ18-21 มี.ค.2556 ที่ผ่านมานี้เองค่ะ เป็นแกนนำรุ่นใหม่     1  ใน 4 โรงเรียนของ จ. หนองบัวลำภู ตอนนี้ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยว่าจะเลือกกิจกรรมอะไรดีๆ ให้เด็กได้เรียนรู้         และรวมพลังสร้างฝันให้กับเพื่อนๆ น้องๆ ยังไงก็คงต้องขอคำแนะนำจากรุ่นพี่  นะคะ ได้ให้คำแนะนำด้วย ตอนนี้ ครูวิ            เป็นครูแนะแนวค่ะ สอนกิจกรรมแนะแนว และได้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนวด้วยค่ะ  เคยไปดูงานที่   โรงงานที่โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  เมื่อหลายปีที่ผ่านมา  ชื่นชมความสามารถของครูที่นี่จริงๆค่ะ จากใจจริงและขอคำ    แนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ หรือ โทร. 087-214-3667 ค่ะ

คุณครูวิไลวรรณ  กัปโก   (30 มิถุนายน 2556  เวลา 15:34:15)

ความคิดเห็นที่  1

อาจารย์สุดยอดมากเลยครัฟ

ritthichai   (24 มิถุนายน 2556  เวลา 21:34:37)