Loading ...

คือ การปรึกษาที่เสริมพลังให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม ให้สามารถตัดสินทางเลือกที่สอดคล้องกับปัญหาและเงื่อนไขชีวิตของตนเอง

หัวใจสำคัญของการให้การปรึกษาทางเลือก คือ การเชื่อมั่นว่าผู้หญิงท้องไม่พร้อมมีศักยภาพ มีความสามารถและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาของตนเอง เพียงแต่ศักยภาพถูกลดทอนลงเพราะประสบปัญหาที่ถูกสังคมตีตราจนเกิดภาวะมืดแปดด้าน กระบวนการให้การปรึกษาจึงต้องฟื้นฟูศักยภาพ เยียวยาความทุกข์ และสร้างขวัญและกำลังใจให้คืนกลับมา

 ความคิดเห็นที่  1

คือผมอยากปรึกษาหน่อยครับ แฟนผมประจำเดือนมาได้วันเดี่ยว แล้วไปหาเภสัช ก็ให้ยาเร่งประจำเดือนมา แต่ผ่านมา3วันแฟนผมมีอาการเจ็บนม แต่ผลของยาบอกว่าจะมีอาการเจ็บนม คือผมอยากทราบว่าท้องหรือเปล่า ช่วยตอบด่วนด้วยนะครับ จะได้หาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด คือผมยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เลย ช่วยตอบหน่อยนะครับ

ณัฐวิชช์   (13 พฤษภาคม 2557  เวลา 00:49:00)