Loading ...

         เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการจัดงาน Happy Workplace Forum ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาสถานประกอบการสู่บริบทอนาคตใน ๒ ทศวรรษหน้า” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานขององค์กรที่พัฒนาคนให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการทำกิจกรรมพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมออกบูธได้แก่ มูลนิธิจิตอาสา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป็นต้น

         น.ส.ศรินทร์ทิพย์ จานศิลา ผู้ประสานงานโครงการการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน  มูลนิธิแพธฯ กล่าวว่า การออกบูธครั้งนี้ได้นำโครงการการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ฯ มาเผยแพร่ เพื่อเป็นทางเลือกให้สถานประกอบการในการจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน ซึ่งการอบรมในโครงการจะเน้นให้พ่อแม่เข้าใจและพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศกับลูกวัยรุ่นได้

         น.ส.ศรินทร์ทิพย์กล่าวอีกว่า ข้อดีที่สถานประกอบการต่างๆ จะจัดโครงการอบรมคือมีสถานที่และอาหารพร้อม พ่อแม่ที่เป็นพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าอบรมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดงาน ทำให้สามารถอบรมได้ครบทั้งหลักสูตร เพราะสถานประกอบการที่ทำงานเป็นผู้จัดเอง ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรพ่อแม่ฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านวิทยากร เพียงแค่สถานประกอบการรวบรวมพนักงานที่มีลูกหลานวัยรุ่น ตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป ก็สามารถติดต่อขอจัดอบรมได้

         นางเปรมจิตร ทวี ผู้จัดการฝ่าย HR Corporate and Employee Engagement  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ผู้สนใจโครงการพ่อแม่ฯ กล่าวว่า เซ็นทรัลเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน พนักงานจำนวนหนึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัว จากการจ้างบริษัทให้คำปรึกษาปัญหาแก่พนักงานพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พนักงานกังวลคือ ลูกหลานของตนเองกำลังเป็นวัยรุ่น ทำให้ต้องไปพะวงกับการแก้ปัญหาในครอบครัวจนกระทบกับการทำงาน  ซึ่งหากองค์กรสามารถเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ โดยนำหลักสูตรพ่อแม่ฯ ไปอบรมกับพนักงานก็เชื่อว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียดเรื่องลูกหลานวัยรุ่นได้  และเมื่อพนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องที่บ้าน ประสิทธิภาพการทำงานก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิม

         “Happy Family และ Happy Workplace ควรจะเชื่อมโยงกัน ถ้าครอบครัวไม่มีความสุข ตรงไหนก็ไม่มีความสุข ที่ทำงานก็ไม่สุข สังคมก็ไม่สุข  เพราะเรื่องใกล้ตัวเขาไม่มีความสุข” นางเปรมจิตรกล่าว

         นางเปรมจิตกล่าวอีกว่า วัยรุ่นสมัยนี้ไม่เหมือนวัยรุ่นสมัยที่พ่อกับแม่เคยเป็น พวกเขาต้องเจอกับความท้าท้ายหลายๆ อย่างทั้งจากเพื่อน สังคม หรือเทคโนโลยี ดังนั้นพ่อแม่ควรจะต้องเข้าใจวัยรุ่น ซึ่งการอบรมน่าจะทำให้พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ได้กลับมาทบทวนตัวเองว่ายุ่งกับลูกมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไหม และจะมีวิธีการอย่างไรให้ลูกคุยกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง ไม่มีคำว่าปิดบัง