Loading ...

         สมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์จัดค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนใส่ใจสุขภาวะทางเพศ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มิ.ย. ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๓๘ คนจาก ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา โรงเรียนเขมะสิรินุสรณ์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

         น.ส.สิริลักษณ์ แพ่งสำราญ เลขาธิการสมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ กล่าวว่า การจัดค่ายครั้งนี้ต้องการสร้างแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้ามาขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน หลังจากที่แกนนำรุ่นเก่าได้จบการศึกษาไปบางส่วน ซึ่งตลอดระยะเวลา ๓ วันในค่าย นักเรียนแกนนำจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาวะภาวะทางเพศที่ถูกต้อง รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปให้คำปรึกษากับเพื่อนในโรงเรียนของตนได้ ตลอดจนเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมในวันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เช่น วันเอดส์โลก วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง เป็นต้น

         “อย่างน้อยนักเรียนที่มาค่ายจะต้องได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องกลับไป และต้องรู้บทบาทของตัวเองว่า การที่เขามาเป็นตัวแทนโรงเรียนครั้งนี้ เมื่อกลับไปแล้ว เขาจะต้องสามารถไปเป็นแกนนำได้จริงๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมได้” น.ส.สิริลักษณ์กล่าว

         น.ส.สิริลักษณ์ กล่าวต่อว่า ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนฯ นี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแพธทูเฮลท์และครูจากสมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ ที่ได้รวมตัวก่อตั้งเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรเพศวิถีศึกษาเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งการจัดค่ายเยาวชนเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของสมาคมที่อยากได้แกนนำเยาวชนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการทำงาน

         ด.ญ.นัปกานต์ บุญประสม นักเรียนแกนนำเยาวชน โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ กล่าวถึงการเข้าค่ายครั้งนี้ว่า ได้เข้าใจความรู้เรื่องเพศอย่างชัดเจนหลายเรื่อง เช่น การใช้ยาคุมกำเนิดและถุงยางอนามัย ขณะเดียวกันก็ได้เปลี่ยนทัศคติเกี่ยวกับเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ด้วย โดยได้เข้าใจว่าการตัดสินใจเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล ที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่เหมือนกัน

         ด.ญ.นัปกานต์ กล่าวถึงการเป็นผู้นำที่ดีว่า ผู้นำที่ดีควรเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีก่อน เพื่อจะได้ทำความเข้าใจแล้วสามารถนำมาบอกต่อ หรือช่วยให้คำแนะนำกับผู้ที่มาปรึกษาได้ ทั้งนี้มีแผนจะนำความรู้ที่ได้ไปจัดนิทรรศการการเรียนรู้ในโรงเรียน และให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาผ่านเสียงตามสายในช่วงพักกลางวันด้วย

         น.ส.อาริษา อรุณมณี ประธานชุมนุมเซ็กซ์พลัส โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กล่าวว่า จะนำความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ได้เรียนรู้จากค่ายไปเผยแพร่ต่อกับสมาชิกในชุมนุม รวมถึงจัดบอร์ดความรู้เรื่องเพศศึกษา และตั้งกล่องถาม-ตอบปัญหาเรื่องเพศหน้าห้องแนะแนวเพื่อให้คำปรึกษากับนักเรียนที่ไม่กล้าเข้ามาสอบถามโดยตรงความคิดเห็นที่  6

เป็นค่ายที่ดีมากค่ะ ขอบอก เด็กมัธยมประชานิเวศน์ ขอขอบคุณจากใจ อยากให้มีอีก ให้มีอีก ให้มีอีก... อ้อ ลืมไปไม่ใช่ลูกเสือเนอะ ได้ความรู้ทั้งครูทั้งเด็กค่ะ นำไปขยายผล

Krittika  Pokagorn   (14 กรกฎาคม 2557  เวลา 10:32:13)

ความคิดเห็นที่  5

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ทำให้วัยรุ่นและเยาวชนได้นำเวลาว่างมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจในเพศ ที่ถูกวิถีครบทุกมิติ @ นุชนารถ เทพอุดมพร

ความคิดเห็นที่  4

อยากได้ค่ายแบบนี้ค่ะ โรงเรียนเป็นต้นแบบการสอนเพศศึกษา แต่แกนนำยังไม่เข้มแข็ง

ความคิดเห็นที่  3

OMG หน้าหนู......อยากจะร้อง
 เป็นค่ายที่สนุกมากได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาก
อยากไปค่ายนี่อีกจัง

โจ๊เกอร์   (2 กรกฎาคม 2557  เวลา 10:46:33)

ความคิดเห็นที่  2

หน้าหนูค้า TT

คุณท่าน เขมะฯ   (1 กรกฎาคม 2557  เวลา 16:38:31)

ความคิดเห็นที่  1

เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเอง และขอบคุณเด็กๆ ที่ให้การเรียนรู้กับครูในหลายหลายเรื่อง ขอบใจจากใจจริง

ครูเก่ง   (27 มิถุนายน 2557  เวลา 11:46:39)