Loading ...

หลักการและเหตุผล

            ปัญหาเรื่องความตกต่ำของการศึกษาไทยเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงมาต่อเนื่องยาวนาน รายงานจากโกลบอล คอมเพทติทีฟ รีพอร์ท 2014-2015 (Global Competitiv Report 2014-2015) โดย เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (World Economic Forum-WEF) เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกทั้งหมด 144 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่าคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่ที่ อันดับ 7 ของอาเซียน จากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 6 และเป็นอันดับที่ 86 ของโลก ส่วนคุณภาพของระดับอุดมศึกษาของไทย อยู่ที่อันดับ 8 ของอาเซียน เป็นอันดับที่ 78 ของโลก

                        ปัจจุบันความพยายามในการ “ปฏิรูปการศึกษาไทย” ถือเป็นวาระสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังจะเห็นจากการที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงปัญหาการศึกษาไทยต่อสาธารณะหลายครั้งหลายหน ทั้ง ยังปรากฏว่าการปฏิรูปการศึกษายังเป็นประเด็นสำคัญในในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้วย นอกจากนี้ในแนวทางการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน การปฏิรูปการศึกษาคือส่วนสำคัญของการปฏิรูปประเทศ ดังสะท้อนผ่านผู้สมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษาจำนวน 778คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น

          โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ (iLaw) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและสังคมในด้านต่างๆ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปต่างๆ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นเหมือนต้นน้ำของการปฏิรูปในด้านอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ จึงจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ แนวคิด "การศึกษาไทย เอาไงดีวะ" ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนวคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาในแบบที่ตัวเองอย่างจะเห็น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำเสนอแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเสนอในมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้จากผู้เรียนโดยตรง
 2. เพื่อนำเสนอแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเสนอในมุมมองของบุคคลทั่วไป
 3. เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษาแสดงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ผ่านเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 4. เพื่อรวบรวมแนวคิดในประเด็นการการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบใหม่และมุมมองที่หลากหลาย
 5. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมและการแสดงออกทางความคิดของสังคมที่กำลังจะพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

 

กติกาและเงื่อนไขการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด

 1. ผลิตคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที นำเสนอตามสไตล์ที่ถนัด
 2. ความละเอียด 720p หรือสูงกว่านั้น (ระดับกล้องมือถือธรรมดาถ่ายได้)
 3. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดทำขึ้นมาเอง ไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดในกิจกรรมใดมาก่อน

 

คุณสมบัติผู้ประกวด

 1. รุ่น High School นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 2. รุ่น Polytechnic นักเรียนระดับอาชีวะศึกษาทั้งปวช.และปวส.
 3. รุ่น General บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

 

รางวัลสำหรับทุกรุ่น

ทุกรุ่นจะมีคลิปวีดิโอที่ผ่านเข้ารอบผ่านเข้ารอบ 2 คลิป รวมทั้งหมด 6 คลิป ผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และคลิปวีดิโอที่เข้ารอบทุกคลิปจะมีคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหนึ่งเดียว รับเงินรางวัลเพิ่ม 6,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

นอกจากนี้มีรางวัลขวัญใจคนดู ตัดสินจากยอดกดไลค์ในเฟซบุ๊ค รับเกียรติบัตร และ ของที่ระลึกจาก iLaw

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนระดับอาชีวะศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

            ระหว่างวันที 10 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 

ขั้นตอนการส่งประกวด

            เขียนแนะนำตัวผู้ประกวดจะคนเดียวหรือเป็นทีมก็ได้ แล้วเล่าแรงบันดาลใจในการส่งประกวด ส่งผลงานมาได้ที่อีเมล ilaw@ilaw.or.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 026154797 หรือ ilaw@ilaw.or.th

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์

          สนับสนุนโดย มูลนิธิ ไฮน์ริค เบิร์ล