Loading ...

          บริษัทเซ็นทรัล รีเทลฯ จัดอบรม “ต่างวัย แต่...เข้าใจตรงกัน”ให้พนักงานรุ่นเก่า – ใหม่ ได้สื่อสารกันในเชิงบวก หลังพบปัญหาพนักงานต่างวัยคุยกันไม่เข้าใจ

          เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ร่วมออกบูธในงาน “สุขภาพดี@คลังบางนา”ที่ศูนย์กระจายสินค้าบางนา บริษัทเซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอร์เรชัน โดยโครงการ “คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย”ได้จัดอบรม “ต่างวัย แต่...เข้าใจตรงกัน”ให้แก่พนักงานของบริษัทเซ็นทรัล รีเทลฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเชิงบวกระหว่างพนักงานรุ่นเก่าและใหม่ และส่วนโครงการ “สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓”ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

          นายศุภณัฐ เต่าลอย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเซ็นทรัล รีเทลฯ กล่าวถึงการอบรม “ต่างวัย แต่...เข้าใจตรงกัน”ว่า ในบริษัทมีสัดส่วนพนักงานอายุ ตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป และเพิ่งเริ่มทำงานอายุตั้งแต่ ๑๕- ๓๔ ปี เท่าๆ กัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานบางส่วนของทั้งสองกลุ่มสื่อสารกันไม่เข้าใจ เนื่องจากวัย และมีความคิด ความเห็นที่ต่างกัน พนักงานที่ทำงานมาหลายปีมักมองว่ารุ่นเก่า ไม่อดทน ชอบออกนอกกฎระเบียบ ขณะที่พนักงานรุ่นใหม่ก็มองว่า คนรุ่นเก่าชอบใช้อำนาจ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบกับการทำงานในภาพรวม

          นายศุภณัฐ กล่าวอีกว่า การอบรมโครงการ “ต่างวัย แต่...เข้าใจตรงกัน”ครั้งนี้ เป็นการอบรมครั้งแรกของบริษัท มีพนักงานทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่คละกัน จำนวน ๓๐ คน ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ทำให้พนักงานทั้งสองรุ่นได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น และนอกจากจะช่วยเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานแล้ว พนักงานที่เข้าอาจนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้สื่อสารในครอบครัวได้ด้วย

          นางกาญจนา จันทร เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า กล่าวว่า เคยมีปัญหากับพนักงานรุ่นใหม่บ้าง โดยส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มอบหมายงานไปแล้ว ไม่ค่อยทำตามที่สั่ง ทำให้เธอต้องต่อว่าไป อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มาแลกเปลี่ยนกับพนักงานรุ่นใหม่ในวันนี้ก็รู้สึกว่าการที่ทำงานไม่ได้ตามที่สั่งไปนั้น อาจเป็นเพราะอยากสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งเธอมองข้ามไป บางทีงานที่ริเริ่มใหม่ๆ ก็น่าจะดีกว่าแบบเดิมก็เป็นได้ ทั้งนี้แนวทางการสื่อสารที่เธอจะนำไปปรับใช้กับเพื่อนร่วมงาน เช่น การระวังคำพูดไม่ให้แรงเหมือนเก่า

          ขณะที่ น.ส.สำรวญ สุขสำฤทธิ์ พนักงานฝ่ายผลิต กล่าวว่า เดิมมองว่าพนักงานรุ่นเก่ามักเห็นรุ่นใหม่เป็นเด็ก ไม่เชื่อใจและมักไม่ยอมปล่อยให้ทำงานอย่างอิสระ แต่เธอได้ปรับความเข้าใจว่า สิ่งที่รุ่นพี่เตือนหรือแนะนำอาจเพราะต้องการให้พัฒนาการทำงาน เพราะเขาผิดพลาดและมีประสบการณ์มาก่อน และเธอเชื่อว่าหากต่างฝ่ายเข้าใจกัน พูดคุยกันด้วยเหตุผล ฟังกันมากขึ้นน่าจะทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามไปด้วย