Loading ...

         หน่วยงานช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมเข้าชี้แจ้งข้อมูลยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องแก่‘‘ไทยรัฐทีวี’’หลังนำเสนอสกู๊ปข่าวที่คลาดเคลื่อน ขณะที่ทั้ง ๒ ฝ่าย เล็งร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม

         เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ตัวแทนจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงท้องไม่พร้อมและสายด่วน ๑๖๖๓ ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ หลังจากที่บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด หรือไทยรัฐทีวี ได้ติดตามประเด็นดังกล่าว และมีการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการจำหน่ายยายุติการตั้งครรภ์ของคลินิก

         นายวสุ ลิมปนุทัย หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ ไทยรัฐทีวี กล่าวว่า ไทยรัฐทีวีสนใจประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในสังคม จนเมื่อติดตามได้ระยะหนึ่งก็พบว่ามีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายยายุติการตั้งครรภ์ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย และข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้หญิงที่ซื้อไปใช้ได้ ซึ่งทางไทยรัฐทีวีเองต้องการตีแผ่ข้อมูลเหล่านี้สู่สาธาณชน และต้องการช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่อาจตกเป็นเหยื่อของผู้ทำผิดกฎหมาย

         ทั้งนี้ การเข้ามาชี้แจงข้อมูลของหน่วยงานที่ผลักดันเรื่องนี้อยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของทั้งสองฝ่าย โดยในมุมของสื่อเองก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน จากผู้ที่ทำงานด้านการยุติการตั้งครรภ์โดยตรง ขณะที่ทางเครือข่ายก็ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เป็นมิตรและปลอดภัยกับผู้หญิงที่กำลังเผชิญปัญหา ซึ่งหากเป็นไปได้ในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

         หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ กล่าวต่อว่า การนำเสนอประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์นั้น ถือเป็นประเด็นที่อ่อนไหวทางศีลธรรม และมีข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคม ซึ่งในบทบาทของสื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวให้เป็นกลาง โดยระมัดระวังการใส่ทัศนคติในงานข่าว รวมถึงให้ข้อมูลรอบด้านจากทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเอง

         ด้านนางทัศนัย ขันตยาภรณ์ ที่ปรึกษามูลนิธิแพธทูเฮลท์ กล่าวว่า ความแตกต่างของการให้บริการการยุติการตั้งครรภ์ โดยการขายยานั้น หากเป็นตามเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายอย่างที่ไทยรัฐทีวีได้นำเสนอข่าวจะไม่มีการถามอายุครรภ์ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะหากอายุครรภ์ยิ่งมากก็ไม่ควรยุติการตั้งครรภ์ เพราะจะเป็นอันตรายกับชีวิตของผู้เป็นแม่ ในทางกลับกันหากเป็นการบริการของเครือข่ายจะมีการให้คำปรึกษาทางเลือก หากตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ก็จะมีการส่งต่อไปยังสถานบริการที่ปลอดภัยโดยมีการซักประวัติอย่างละเอียด และมีการเยียวยาจิตใจหลังการยุติการตั้งครรภ์ด้วย

         นางทัศนัยกล่าวต่อว่า ความร่วมมือกับไทยรัฐทีวีในการให้ข้อมูลทางเลือกที่นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่และยินดีให้ความร่วมมือ แต่ในเรื่องการแนะนำแหล่งข่าวหญิงที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ให้กับสื่อนั้น อาจจะต้องสอบถามความสมัครใจของผู้หญิง เพราะอาจจะเป็นการตอกย้ำและสร้างความทุกข์ใจให้แก่ผู้หญิงได้