Loading ...


 

         โครงการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา จัดประกวดดนตรีไม่รังแกกัน : No Bullying Music Contest โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรง การรังแกกันภายในโรงเรียน

         เมื่อวันที่ 31พฤษภาคมที่ผ่านมา โครงการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา จัดกิจกรรมตัดสินและประกาศผลการประกวดดนตรีไม่รังแกกัน : No Bullying Music Contest ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถผ่านการแต่งเนื้อร้องและทำนอง โดยหวังว่าดนตรีจะเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดการใช้ความรุนแรง การรังแกกันภายในโรงเรียน

         ทางโครงการฯ ใช้แนวคิดในการดึงความมีส่วนร่วมจากเยาวชนผ่านกิจกรรมที่เขาสนใจคือ “ดนตรี” โดยจัด Workshop ดนตรีไม่รังแกกัน : No Bullying ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่สนใจดนตรี โดยมีการให้ความรู้เรื่องการแต่งเพลงจากศิลปินตัวจริง คุณเหน่ง พิชัยยุทธ จันทร์กลับ นักร้องนำวง BAD DNA และความรู้ในเรื่องการป้องกัน ลดการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันควบคู่ไปด้วย จากนั้นเยาวชนจะนำความรู้ที่ได้รับจาก Workshop มาร้อยเรียงและแต่งเป็นเพลงเพื่อประกวดกับเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ภายในโรงเรียน
 


 

         เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาของเพลงที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการช่วยป้องกัน ลดการใช้ความรุนแรง การรังแกกันในสถานศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความไพเราะในเนื้อร้องและทำนอง ซึ่งผลการประกวดของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายจีรวัฒน์ บัวรัตน์ นักเรียนชั้น ม.5 และรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ วง รนป.รอรัก สมาชิกของวงประกอบด้วย นายเจษฎา ปานไทยสงค์ ด.ช.วายุ ยอดพรหม ด.ช.ธนรัฐ ประเสริฐไทย และ ด.ญ.เนตรดาว ศักดิ์ศรี นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3

         นายจีรวัฒน์ บัวรัตน์ หรือ “ทิม” ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศกล่าวว่า การได้เข้าร่วมโครงการฯ ทำให้ได้รับความรู้ที่วิทยากรมาแนะนำ และทำให้ตนมองโลกในแง่ดีมากขึ้น เกิดแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง โดยเพลงที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า “มอง” ที่เนื้อหาของเพลงต้องการสื่อให้เพื่อนสนิทของเขา และเพื่อนคนอื่น ๆ มองโลกในแง่ดี หันมองสิ่งรอบข้าง งดใช้ความรุนแรงและไม่รังแกกัน

         นายเจษฏา ปานไทยสงค์ หรือ “แมน” หัวหน้าวง รนป.รอรัก กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ทำให้ตนเองได้ทำในสิ่งที่รัก คือการเล่นดนตรี และถ่ายทอดแรงบันดาลใจของตนเอง สะท้อนความรู้สึกเมื่อเห็นเพื่อนถูกรังแก และมีการชกต่อยกันในโรงเรียนออกมาเป็นเนื้อเพลงที่ชื่อว่า “สัญญาก่อนได้ไหม” โดยเนื้อหาของเพลงจะสื่อให้ยุติความรุนแรง การตีกัน ชกต่อยกัน อยากให้ทุกคนไม่รังแกกัน รักกัน ให้อภัยกัน

 

 

         จากผลการดำเนินกิจกรรมฯ น.ส.พรพรรณ ทองทนงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า อยากให้น้องๆ เยาวชนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความชอบ โดยสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่อรณรงค์ ซึ่งคาดหวังว่าน้องๆ เยาวชนจะสามารถต่อยอดสื่อในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การทำมิวสิควิดีโอ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการรณรงค์ในโรงเรียน เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนในโรงเรียนต่อไป

         กิจกรรมดนตรีไม่รังแกกัน : No Bullying Music Contest ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ                 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งโรงเรียนต่อไปที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ โรงเรียนราชดำริ โดยจะมีการดำเนินการจัดอบรม Workshopในวันที่ 20-21 มิถุนายน 59 และตัดสินและประกาศผลการประกวดในวันที่ 7กรกฎาคม 59 นี้