Loading ...


 

พระชาย วรธรรม หรือ  พระชาย วรธมฺโม หรือในนามปากกา พระวรธรรม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกพุทธศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ และเอกปรัชญา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

ท่านบวชเมื่อปี พ.ศ. 2533 ขณะนั้นอายุ 21 ปี เริ่มเขียนประเด็นเรื่องเพศตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ลงในหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง  ๆ  ต่อมาปี พ.ศ. 2554 ได้ออกผลงานรวมบทความชื่อ  แกะเปลือกเพศพุทธ ออกมาหนึ่งเล่ม

 

ท่านศึกษาเรียนรู้ประเด็นเรื่อง Gender จากกัลยาณมิตร คือ คุณอวยพร เขื่อนแก้ว และอ.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

 

ท่านเคยเป็นวิทยากรให้องค์การแพ็ธในงานประชุมเพศวิถีศึกษาที่จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

 

ท่านมีมุมมองเรื่องเพศกับเยาวชนว่า  “เรื่องเพศเป็นอีกด้านหนึ่งของมนุษย์  เราควรให้การศึกษาถูกต้องรอบด้านแก่เด็กและเยาวชน  ถ้าเราปิดกั้นไม่ให้เด็กรู้เด็กก็ยิ่งแอบไปทำกันเอง  หรือบางครั้งเด็กอาจไปละเมิดเด็กคนอื่นเพราะคิดว่าพวกเขาทำได้  ผิดพลาดขึ้นมาเราก็ไปโทษเด็กแทนที่จะโทษผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมสอนเด็กให้เข้าใจ”

 

อาจจะมีคำถามว่าท่านเป็นพระทำไมจึงออกมาทำงานเขียนเรื่องเพศ  ท่านตอบว่า “เพราะสังคมกำลังเป็นทุกข์ด้วยอคติต่อเรื่องเพศและการใช้อำนาจกดขี่กันด้วยอคติทางเพศ ทำให้คนต้องเป็นทุกข์เพราะการกดขี่และอคติเหล่านั้น ถ้าคนเข้าใจเรื่องเพศได้อย่างเป็นสัมมาทิฏฐิและไม่กดขี่กัน เมื่อนั้นคนก็จะเป็นทุกข์กันน้อยลง”

 

“การที่เราออกมาเขียนหรือออกมาพูดเรื่องเพศส่วนหนึ่งเป็นเพราะเห็นทุกขสัจในสังคมที่เกิดจากมุมมองในเรื่องเพศที่บิดเบี้ยวของสังคม ถ้าคนอ่านบทความของเราแล้วคิดตามก็จะรับรู้ได้ทันทีว่าสังคมเรามีความหวาดกลัวและเข้าใจผิดต่อเรื่องเพศอย่างไร . ซึ่งความเข้าใจผิดและความหวาดกลัวต่อเรื่องเพศนี้ได้นำไปสู่ความทุกข์ใจในแบบที่จะไปปรึกษาใครก็ไม่ได้ .  ในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาอื่น ๆ ตามมา  ดังนั้นการออกมาเขียนบทความให้เกิดความเข้าใจจึงเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ปัญญากับสังคม”

 

คอลัมน์  คุยเรื่องเพศกับพระ นำเสนอบทความให้อ่านทุกวันที่ 15 ของเดือน  หากท่านมีประเด็นใด ๆ ต้องการส่งถึงพระชาย สามารถเขียนปรึกษาได้ที่อีเมล์  onebreathign@gmail.com