Loading ...
ผอ.ลาดปลาเค้าตั้งเป้า ครูทุกคนต้องเข้าใจเรื่องเพศ
นายพชรพงศ์ ตรีเทพา
ผอ.ลาดปลาเค้า
 
“จากนี้ไป ครูโรงเรียนลาดปลาเค้าต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีทุกคน  ผมจะถือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของการบริหารด้วย”
 
     นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ประกาศอย่างมั่นใจกับทีมงาน “ฅ ฅน ก้าวย่าง” เมื่อครั้งไปเยือนโรงเรียนแห่งนี้ในวันที่สายลมหนาวยังอ้อยอิ่งอยู่ในเมืองหลวง      โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจมานับแต่ก้าวแรกของการปูเส้นทางนำหลักสูตรเพศศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา และได้มีการนำแผนการเรียนในหลักสูตรก้าวย่างฯ ไปใช้สอนอย่างเต็มรูปแบบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยอาจารย์เทวัญ สุทธภักติ      หลังจากได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงถึงความสำคัญของการผลักดันให้มีการบรรจุหลักสูตรเพศศึกษาให้อยู่ในสถานศึกษา นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ซึ่งเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าฯ ได้ไม่ถึงเดือน ก็ตัดสินใจรับข้อเสนอและเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อให้ลาดปลาเค้าพิทยาคม เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องของโรงเรียนในสังกัด สพท. ๒ ที่สอนเพศศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
     การแสดงความต้องการเข้าร่วมของท่านผู้อำนวยการยิ่งเห็นชัดมากขึ้นหลังจากที่ท่านได้มีโอกาสไปร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนก้าวย่างอย่างเข้าใจภาคใต้ รวมทั้งได้เข้าร่วมเวทีวิชาการเพศศึกษา ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐      “จากการได้ไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานที่ภาคใต้ ถือเป็นโอกาสของการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรง ทั้งยังได้รับสื่อต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ ทำให้ผมเห็นถึงความจำเป็นที่โรงเรียนเราต้องรีบเร่งให้มีการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา ซึ่งขณะนี้ผมก็ได้ให้นโยบายแก่ครูทุกคนในโรงเรียนแล้วว่า ตัวชี้วัดหนึ่งของการทำงานของครูลาดปลาเค้าพิทยาคมคือการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถี

     นั่นคือวิสัยทัศน์หนึ่งของผู้บริหารที่แม้จะยังใหม่ต่อโรงเรียนและต่อโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ แต่ประสบการณ์การบริหารงานของท่านต้องจัดว่าเป็น “ขิงแก่” เพราะในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่านได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
นายพชรพงศ์ ตรีเทพา
ผอ.ลาดปลาเค้า
     พอมาถึงปี ๒๕๔๘ ท่านก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นสภาเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และท่านยังมีผลงานการบริหารดีเด่นอีกหลากหลายที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของการดำเนินงานที่มองไปข้างหน้า

     ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เห็นได้จากการแสดงวิสัยทัศน์ถึงการเรียนการสอนเพศศึกษาจากการสั่งเป็นนโยบายว่า      “ผมมองว่า ถ้าต้องการให้เกิดการเรียนการสอนเพศศึกษาอย่างจริงจัง นโยบายที่ประกาศมาจากผู้บริหารในกระทรวงศึกษาฯ ต้องชัดเจน มีผู้รับผิด และก็ต้องมีผู้รับชอบด้วย ใช้การวัดผลจากระดับล่างไปสู่ระดับบน และให้ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานการชี้วัดตัวผู้บริหาร ทำให้เห็นว่างานเพศศึกษาไม่ใช่งานฝาก หรือเป็นเพียงนโยบายที่ทำก็ดี ไม่ทำก็ไม่เกิดผลอะไร รับรองว่าถ้าเป็นเช่นนี้ทุกโรงเรียนต้องเอาด้วยแน่”
     เมื่อทีมงานถามถึงสิ่งที่โรงเรียนสามารถทำได้ หากเรายังไม่สามารถผลักดันถึงขั้นให้เกิดการสร้างตัวชี้วัดแก่ผู้บริหาร ท่านผู้อำนวยการแสดงวิสัยทัศน์ถึงการทำงานในระดับรากแก้วของโรงเรียนแต่ละเขตว่า ควรจับมือสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน ผลักดันให้เกิดศูนย์ประสานงานการเรียนการสอนเพศศึกษาในแต่ละเขตขึ้นมา      “ผมเสนอว่าเราควรมีการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นเหมือนแม่ข่ายในแต่ละเขต โดยเริ่มจาก ๓ โรงเรียนที่เห็นชอบ มีใจมุ่งมั่นที่จะทำงานเพศศึกษาอย่างจริงจัง ดีกว่าการไปตักบาตรทีละทัพพี สองทัพพี ในเมื่อเรามีผู้บริหาร ๓ โรงเรียนในเขตเดียวกันที่เห็นร่วมกันในการทำงาน ผลักดันให้เกิดการเรียนการสอนเพศศึกษา แล้วให้ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาแต่ละเขตมาเข้าร่วมในคณะทำงานนี้ ซึ่งถ้าจะให้ดี ก็ควรเป็นคำสั่งมาจากท่านเลขาฯ สพฐ. ว่างานเพศศึกษาถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ สพท. เขตทุกเขต อย่างน้อยต้องปฏิบัติต่อเนื่อง ๑ ปี ๒ ปี ก็จะทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืนได้”
     “อีกหนึ่งช่องทางของการสร้างบรรยากาศให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน ทุกชั้นได้เรียนอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คือ การที่ท่านผู้อำนวยการเตรียมผลักดันให้เกิดห้องเรียนเพศวิถีในรูปแบบ e-learning โดยวางแผนว่าทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้นต้องเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในห้องนี้ โดยถือเป็นหนึ่งในคาบเรียน อย่างน้อย ๒ คาบต่อ ๑ ภาคการศึกษา และยังจะมีการบูรณาการเนื้อหาเพศศึกษาให้เข้ากับทุกกลุ่มสาระในทุกชั้นอีกด้วย      สุดท้ายก่อนลาจาก ท่านเล่าถึงแผนการดำเนินงานของโรงเรียนเองว่า จากนี้ไป นอกจากครูทุกคนในโรงเรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีแล้ว โรงเรียนจะมีการชี้แจงถึงความสำคัญของการสอนเพศศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและจะได้ร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่ลูกหลาน ซึ่งก็คือเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียน      “เพราะโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง ปัญหาและความต้องการต้องมาจากชุมชน และต้องตอบโจทย์ชุมชนด้วย”


     ผู้สนใจในกิจกรรมของโรงเรียนลาดปลาเค้าฯ เชิญแวะไปดูที่เว็บไซต์โรงเรียนได้ที่ http://www.lpp.ac.th
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม


ความคิดเห็นที่  6

จำได้ว่าตอนผมเรียนม.4ที่วัดมกุฏ อาจารย์เป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครอง เข้มงวดตรวจระเบียบมากๆ และหน้าดุ แต่เท่าที่ได้สัมผัสอาจารย์เป็นคนใจดีมากๆ พวกอาจารย์ท่านอื่น รักทุกคน พอผมขึ้นม. 5 อาจารย์สอบเป็นอาจารย์ใหญ่ทางอีสานได้ ก็เลยย้ายไป จากนั้นไม่นานพวกผมก็ทราบข่าวร้ายเรื่องลูกสาวของอาจารย์จากอ.บุญพา ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ตอนนี้ผมเรียนจบนายร้อยตำรวจ เป็นรุ่่นน้องของลูกชายอาจารย์แล้วครับ

เสือ สันต์นที   (28 กันยายน 2554  เวลา 14:10:39)

ความคิดเห็นที่  5

ไม่กลับมาเยี่ยมเด็กน้อยคอยครูที่แก้งเหนือ  เขมราฐ  เลยนะคะ  ตอนนี้โรงเรียนเปลี่ยนไปมาก  ไม่ดีเหมือนก่อนเลยคะ ดีแต่หอประชุมใหญ่ขึ้นและน่าอยู่  เสียดายที่หนูจบก่อน   คิดถึงนะคะอย่าลืมบ้านนาเด้อจ้า

เด็กบ้านนอกคึดฮอดครู   (15 มิถุนายน 2553  เวลา 17:22:02)

ความคิดเห็นที่  4

นามสกุลเดียวกันอยากทราบว่ามีญาติที่จ.กำแพงเพชรป่าวค่ะ

ประภาพร ตรีเทพา   (8 เมษายน 2553  เวลา 15:41:24)

ความคิดเห็นที่  3

ใช่คนเดียวกับอาจารย์สมพงษ์ ตรีเทพารึเปล่าคะ ที่เคยเป็นผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

ลูกศิษย์   (3 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 15:21:59)

ความคิดเห็นที่  2

ผอ.เปิดใจมาก อยากให้โรงเรียนเรามีแบบนี้จัง

นร.   (6 มิถุนายน 2551  เวลา 13:36:47)

ความคิดเห็นที่  1

ชื่นชมอ.พชรพงศ์ ที่เข้มแข้งมุ่งมั่น และอ.เทวัญค่ะที่สานต่องานเพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง

อุษาสินี ริ้วทอง    (16 พฤษภาคม 2550  เวลา 17:20:29)