Loading ...
เพศศึกษาช่วยลดปัญหาได้จริง?
เพศศึกษาช่วยลดปัญหาได้จริง?
สมจิตร ดาวสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปาง
“การจัดโครงการเพศศึกษาในรูปแบบที่ก้าวย่างฯ นำเสนอมาให้นั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญสำหรับโรงเรียน เราไม่มองว่าการสอนเพศศึกษาเป็นการชี้โพรงฯ เพราะนี่คือการสอนให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย”
     “การจัดโครงการเพศศึกษาในรูปแบบที่ก้าวย่างฯ นำเสนอมาให้นั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญสำหรับโรงเรียน เราไม่มองว่าการสอนเพศศึกษาเป็นการชี้โพรงฯ เพราะนี่คือการสอนให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย”
     สมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สะท้อนถึงผลที่เห็นได้ชัดจากการนำหลักสูตรเพศศึกษาเข้ามาสอนในโรงเรียน โดยเริ่มเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา

     “หลายปีมาแล้ว โรงเรียนเรามีจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งเรื่องทะเลาะวิวาท หนีเรียน และการคบกันเป็นคู่ๆ เราจึงริเริ่มทำงานร่วมกับผู้ปกครองโดยจัดค่ายขึ้นมาชื่อว่า ‘พาลูกเข้าวัด’ ซึ่งมีเด็กที่เราคัดมาเข้าค่ายเพราะเข้าข่ายเสี่ยงเยอะพอสมควร แต่มาปีนี้ เราแทบไม่มีเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก้าวร้าวมาเข้าค่ายเลย ปกติ เราต้องจัดปีละ ๒ ค่าย เพราะเรามีการเก็บข้อมูลติดตามเด็กเสมอว่า เด็กคนไหนมีปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาเพศสัมพันธ์ ซึ่งเรากำหนดขอบเขตของปัญหาเพศสัมพันธ์ไว้ว่าเกี่ยวข้องกับเด็กคบหากันและพากันหนีเที่ยว หรือมีข่าวจากชุมชน มีผู้ปกครองโทรมาแจ้งถึงความประพฤติของเด็ก เช่น แอบไปหมั้นกัน เราก็ต้องเชิญผู้ปกครองมาพูดคุย แต่หลังจากสอนเพศศึกษาไปแล้ว จำนวนเด็กที่ทำผิดระเบียบมีน้อยลงจนแทบจะไม่ต้องจัดแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กเราปลอดภัย ๑๐๐% นะ”

     แม้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนำเพศศึกษามาไว้ในโรงเรียนของผู้บริหาร
จะถือเป็นด่านแรกที่ทำให้การสอนง่ายขึ้น แต่กระบวนการทำงานหลังจากผ่านการอบรมกลับเป็นเรื่องที่สมจิตรมองว่าจำเป็น และต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากครูผู้สอน

     “เราเอาเรื่องนี้เข้ามาคุยกับคณะครู ให้เห็นความสำคัญร่วมกันหลังอบรมเพื่อวาง
แผนการสอน ก็พบว่า รูปแบบการสอนเพศศึกษานั้น ต้องใช้แบบเป็นทีม”

     สมจิตรขยายความถึงการทำงานเป็นทีมว่า เพราะการสอนเพศศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการอบรมจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนั้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ ไม่ใช่ว่าใครก็ลุกขึ้นมาสอนได้

     “มีครูโสดหลายคนที่ยังกังวลใจ ไม่กล้าสอนเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เราจึงต้องจัดทีมสอน โดยให้ครูที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นแกนนำในแต่ละกลุ่ม และให้ครูที่ยังไม่มั่นใจ หรือยังไม่ผ่านการอบรมเข้าร่วมในทีม”

     ในหมวกของผู้บริหาร สมจิตรให้ความเห็นถึงบทบาทสำคัญของการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการสอนอย่างต่อเนื่องว่า

     “บทบาทของผู้บริหารคือ การจัดกระบวนการทำงานของทีมให้ทำร่วมกันได้ เช่น การวางแผนว่าจะนำวิชาเพศศึกษามาสอนในลักษณะไหน จะทำแบบโครงการพิเศษ หรือบรรจุเข้าในวิชาใด ส่วนเรื่องการกระตุ้นให้ครูยังคงสอนได้นั้น คงต้องอาศัยหน่วยงานที่ริเริ่มเช่นโครงการก้าวย่างฯ ว่า ถ้าจะกระตุ้นให้ครูอยากสอนต้องมีอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น สื่อประเภทต่างๆ มาสนับสนุน รวมทั้งจัดวิทยากรมาอบรมเพิ่มเติมทักษะต่างๆ หรือจัดการสัญจรเป็นครั้งๆ เพื่อให้ครูยังรู้สึกฮึกเหิมกับการสอนสม่ำเสมอ เพราะไม่ใช่ว่าครูทุกคนจะกล้าสอน เรื่องนี้ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษเยอะ ครูที่สอนจึงต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควร”


ความคิดเห็นที่  3

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กเป็นอย่างดี

เด็กนักเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยา 201   (25 มกราคม 2553  เวลา 17:01:04)

ความคิดเห็นที่  1

การสอนเพศศึกษาผมก็เห็นดีเพราะเด็กจะได้ป้องกันและรู้จักอันไหนควรไม่ควร และอยากได้หนังสือเกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อใช้สอนนักเรียน

pratin   (30 มิถุนายน 2552  เวลา 21:37:07)